Samband mellan skiftarbete och cancer – forskare kommer med nya rekommendationer för nattarbete

Olycksfallsrisken är hög inom social- och hälsovården om skiften varar i 12 timmar eller mer, visar nordiska undersökningar. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

Nordiska forskare har hittat ett samband mellan nattjobb och cancer. Enligt nya rekommendationer ska gravida inte jobba mer än ett nattskift i veckan.

De hälsorisker som skiftarbete visar sig förorsaka kan förebyggas med god planering. Det visar ett antal färska undersökningar från forskare i de nordiska länderna som det nordiska forskningskonsortiet Wow presenterade tillsammans med Arbetshälsoinstitutet på fredagen.

Forskningskonsortiet har bland annat kunnat bevisa att det finns ett samband mellan nattarbete och hälsoproblem. En fungerande arbetsskiftsplanering kan enligt forskarna motarbeta cancer, missfall, sjukfrånvaro och olyckor i arbetet.

Enligt Mikko Härmä, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet, har man kunnat använda exakta data kring sambandet mellan arbetstidsegenskaper och hälsa i undersökningarna. Därför kan forskarna nu gå ut med nya rekommendationer som kan minska hälsoriskerna som orsakas av skiftarbete.

Forskningskonsortiet har bland annat undersökt sambandet mellan skiftarbete och cancer. En expertgrupp har uppskattat att skiftarbete som innehåller nattarbete sannolikt har cancerframkallande effekter och kan orsaka bröst-, prostata- och tjocktarmscancer.

– Det finns två teorier om vad som orsakar det här, säger Johnni Hansen, forskare vid Danmarks Cancerforskningscenter.

Den ena teorin handlar om att kroppen inte klarar av att producera tillräckligt av hormonet melatonin om man är vaken hela natten.

– Den andra teorin handlar om att vi får i oss cancerframkallande ämnen hela tiden, men cellerna förnyas under natten och korrigerar detta. Om man vakar många nätter i rad så rubbas den processen.

Hansen säger att det 24-timmarsdygn vi allt mer går mot är onaturligt. Att vaka några nätter här och där är okej, men cancerrisken växer om man utsätts för många vaknätter i flera års tid.

– Det är som med cigaretter, en i månaden ökar inte cancerrisken märkbart, men röker du mycket och ofta ökar risken för lungcancer.

Enligt en dansk undersökning påverkar mängden nattskift också missfallsrisken under graviditetsveckorna 3–21. Ju större antal nattskift, desto större var risken. Enligt de nya rekommendationerna ska gravida personer endast jobba ett nattskift i veckan för att undvika risken för missfall.

Olycksfallen ökar med nattjobb

Enligt en finländsk undersökning är risken för olycksfall hög under arbetsskift inom social- och hälsovården som varar i 12 timmar eller mer. En liknande norsk undersökning visar att olyckor i arbetet kan öka om det inte finns tid för tillräcklig återhämtning mellan arbetsskift. Pausen mellan två skift ska vara minst elva timmar för att olycksfallsrisken inte ska vara förhöjd.

I Danmark har man konstaterat att risken för olycksfall ökar efter en vecka som endast innehåller kvälls- eller nattskift jämfört med en vecka som bara innehåller dagsskift.

Flera av konsortiets studier visar att sjukfrånvaro och psykisk ohälsa minskar om man som löntagare fått vara med och planera sina arbetstider.

I Finland har andelen anställda som regelbundet arbetar på distans ökat från 16 till 28 procent under de senaste fem åren. Ökningen började redan innan coronapandemin. Att själv kunna påverka sin arbetstid gör det övriga livet enklare, speciellt för kvinnor.

En svensk studie pekar på att ständigt låga påverkningsmöjligheter på arbetstiden skapar problem med sammanjämkning av arbetet och det övriga livet för kvinnor – men inte för män. Också antalet olycksfall ökade om påverkningsmöjligheterna var dåliga.

Också äldre löntagare och anställda med nedsatt arbetsförmåga kan ha speciell nytta av att få vara med och planera sin arbetstid. Den egna möjligheten att förbättra sitt arbete upplevdes positiv trots att förändringarna i arbetstiderna var små.

Antalet successiva nattskift borde vara litet, helst högst tre nätter i rad.

Korta turintervaller borde undvikas.

Snabb skiftesrotation, till exempel 2–3 nattskift i rad, rekommenderas jämfört med långsam skiftesrotation, som fyra eller fler nattskift i rad.

Gravida personer borde inte ha mer än ett nattskift per vecka.

Arbetstagarna borde alltid få vara med i skiftesplaneringen. Goda påverkningsmöjligheter på den egna arbetstiden förbättrar arbetshälsan och minskar på sjukfrånvaron.

Arbetstagarnas påverkningsmöjligheter på arbetstiden behöver förbättras. Bra påverkningsmöjligheter på arbetstiden och schemaläggningen är ett nyttigt och praktiskt sätt att förbättra arbetstagarnas hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetet.

Rekommendationerna om flexibelt arbete behöver skräddarsys enligt arbetstagarnas ålder, kön, arbetsförmåga och arbetsinnehåll.

Åtgärder behöver riktas till arbetstagare med särskilt dåliga påverkningsmöjligheter på arbetstiden för att garantera dem minimipåverkningsmöjligheter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning