Samarbetsförhandlingar inom administrationen på KSF Media

KSF Media har i dag kallat representanterna för avdelningarna HR och Ekonomi till samarbetsförhandlingar. Arbetsgivaren planerar att slå ihop de här avdelningarna för att effektivera verksamheten.

- Vi har nu personaladministrationen och ekonomiadministrationen på två olika avdelningar. I och med att personalkostnaderna är den största posten i vår budget är det mycket viktigt att de är integrerade med den övriga ekonomistyrningen. I förhandlingarna ser vi därför på alternativet att slå ihop de här avdelningarna, säger KSF Medias styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh.

Enligt den preliminära uppskattningen kan de planerade åtgärderna medföra en minskning av arbetskraften med maximalt två årsverken. Utöver det kan fyra personer få väsentligt förändrade arbetsbilder.

Förhandlingarna inleds den 16 januari och väntas pågå i två veckor. Efter det fattar arbetsgivaren beslut om eventuella åtgärder.

Kaj-Gustaf Bergh svarar på eventuella frågor.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning