Samarbete för att skydda våtmarksfåglarnas livsmiljö

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Under de senaste decennierna har fågelfaunan utarmats och många fågelvatten växt igen. Problemet gäller både skyddade våtmarksfåglar och jaktbara änder. Den negativa utvecklingen kan delvis förebyggas med hjälp av temporära jaktbegränsningar, men för att lösa situationen permanent krävs skyddade livsmiljöer.

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska inleda ett skyddsprojekt tillsammans med andra aktörer. Ett brett och kontinuerligt samarbete är nödvändigt för att återetablera vatten- och strandfågelstammarna och för att bevara värdefull våtmarksnatur.

– Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet måste arbeta ihop tätare än tidigare för att restaurera och återställa våtmarker, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) i ett pressmeddelande.

Man har redan lyckats restaurera skyddade fågelvatten genom projektfinansiering, men ministerierna ser ett stort behov intensifierat skyddsarbete.

– En avgörande fråga är restaurerings- och vårdarbetets finansiering. Under de kommande åren måste vi satsa mer på det här arbetet, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Ministrarna ser det nödvändigt att restaurera och freda våtmarker som är viktiga häckningsområden eller viloplatser för flyttfåglar.

– Intill de fredade områdena kan man anlägga små våtmarker som kompenserar jaktmöjligheterna. Detta uppmuntrar också jägare till att vårda fredningsområdena och jaga små rovdjur, säger minister Leppä.

Inom Finlands viltcentrals projekt Hembygdsvåtmark Life, som EU finansierar, har man tagit fram sätt att sporra jägare och markägare att vårda våtmarker. Att engagera lokala aktörer lyckas om de har möjlighet att delta och upplever skyddsarbetet som belönande.

Förbud

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar för tillfället med en förordning som förbjuder jakt på brunand, småskrake och alfågel i en period på tre år. Antalet brunänder har kraftigt minskat under de senaste decennierna. Skyddsklasserna för alfågel och småskrake skärptes redan tidigare i och med avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien.

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår också att alla länder kring fåglarnas flyttväg ska komma överens om gemensamma förvaltningsplaner. Därmed säkrar man hållbar jakt såväl under häckning och övervintring som under flytten.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning