Sällan hörda Schumannlieder om kärlek, sorg och det övernaturliga

Emil Holmströms förmåga att med några ackord förflytta lyssnaren till den nyförälskades värld gör recensenten lyrisk. Bild: MAARIT KYTOHARJU

Tuuli Lindeberg och Emil Holmström förenades i smärta och längtan under kvällen med lieder av Clara och Robert Schumann.

Tredje konserten i Emil Holmströms nya konsertserie uppbyggd kring flygeln från 1882 fokuserade på paret Clara och Robert Schumann. Roberts Fantastiestücke fungerade bra som inledning och visade på to...