Sålde giftiga laxar från Östersjön till Frankrike – döms

Viltfångad lax från Östersjön fördes ut till Frankrike – brottet betraktas som "särskild farlig art" av svenska hovrätten, som ändrar den friande tingsrättsdomen. Bild: Mostphotos

Viltfångad lax från Östersjön fördes ut till Frankrike – brottet betraktas som "särskild farlig art" av hovrätten i Sverige, som ändrar den friande tingsrättsdomen. – Man har exporterat lax som innehåller gift, säger åklagare Ingvar Wennersten.

Sverige har ett undantag från EU:s gränsvärde för dioxiner vilket innebär att laxen, som kan innehålla höga halter av miljögifter, får säljas under förutsättning att konsumenter informeras om riskerna och får kostråd.

– Men i Frankrike har man inte sådan information. Man har uppfattat Östersjölax som en stor delikatess och så har man ätit den utan att ha minsta aning om hur pass giftigt det är på sikt. Här har man exporterat lax, som innehåller gift, till Frankrike, säger kammaråklagare Ingvar Wennersten till TT.

Ändrad dom

Blekinge tingsrätt friade två åtalade män, men hovrätten över Skåne och Blekinge har en annan linje. En man döms till villkorlig dom och dagsböter för grov smuggling, den andre får villkorlig dom och dagsböter för medhjälp till samma brott.

Domen avser grov smuggling vid 14 tillfällen 2012, men tingsrättens dom står fast när det gäller åtalet som rör åren 2010–2011.

"Även om varje utförsel har utgjort led i en och samma verksamhet finns det inte skäl att göra avsteg från principen att varje tidsmässigt avgränsad transport utgör ett brott", skriver hovrätten i en dom med två skiljaktiga ledamöter.

– Höga dagsböter är en klar indikering att man får det i stället för fängelsestraff, säger Ingvar Wennersten, som säger sig ha viss förståelse för att hovrätten inte var enig om yrkanden på fängelsestraff.

Brottet bedöms som grovt eftersom utförseln har bedrivits i stor omfattning och varit av särskild farlig art, enligt domstolen.

Männen har förnekat brott, hävdar att de inte visste att laxen innehöll för höga gifthalter och inte förstod att agerandet var straffbart. I rätten har männen sagt att de i och för sig var oroliga för gifthalterna, men att de hade fått lugnande besked från köparen om att det utförts kontinuerliga prover som visar på goda resultat.

Företagsbot

Men utredningen visar att den höga förekomsten av dioxiner och PCB i Östersjölax var väl känd, särskilt i fiskeribranschen, och därför står det klart att det har funnits ett uppsåt, enligt hovrätten.

Hovrättsdomen innebär också att det exporterande företaget ska betala 600 000 i en företagsbot.

– Det är också viktigt. Drivkraften för de inblandade är ju pengar, säger Ingvar Wennersten

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning