Sälarna förorsakar skador för miljonbelopp

Yrkesfiskare uppger att sälar förstör fiskenät. Bild: SPT-Pixabay

Glupska sälar förorsakade yrkesfiskarna ekonomiska förluster för sammanlagt 1,28 miljoner euro 2017, uppger Naturresursinstitutet.

Uppgifterna bygger på information som har hämtats från yrkesfiskarnas och fiskodlarnas anmälningar till NTM-centralerna och Ålands landskapsregering.

Yrkesfiskarnas skador uppgår till 350 000 euro medan fiskodlarna har rapporterat skador för 930 000 euro, skriver Naturresursinstitutet Luke i ett pressmeddelande. Skadorna inbegriper söndertrasade nät, ryssjor och fiskodlingar liksom mindre fångster.

Sälbestånden har vuxit till sig sedan 1990-talet och därmed ökar också de skador som sälarna förorsakar fiskeribranschen.

Det är framför allt sik-, lax- och gösfisket som har drabbats av sälarnas framfart 2017. Över en tredjedel av landets 1 300 yrkesfiskare som fiskar till havs har drabbats av sälskador som minskar fångsterna och försämrar lönsamheten i branschen. Enligt Lukes uppskattningar rör det sig om cirka 90 ton fisk som har ätits upp av sälar.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning