Sälarna förorsakar skador för miljonbelopp

Yrkesfiskare uppger att sälar förstör fiskenät. Bild: SPT-Pixabay

Glupska sälar förorsakade yrkesfiskarna ekonomiska förluster för sammanlagt 1,28 miljoner euro 2017, uppger Naturresursinstitutet.

Uppgifterna bygger på information som har hämtats från yrkesfiskarnas och fiskodlarnas anmälningar till NTM-centralerna och Ålands landskapsregering.

Yrkesfiskarnas skador uppgår till 350 000 euro medan fiskodlarna har rapporterat skador för 930 000 euro, skriver Naturresursinstitutet Luke i ett pressmeddelande. Skadorna inbegriper söndertrasade nät, ryssjor och fiskodlingar liksom mindre fångster.

Sälbestånden har vuxit till sig sedan 1990-talet och därmed ökar också de skador som sälarna förorsakar fiskeribranschen.

Det är framför allt sik-, lax- och gösfisket som har drabbats av sälarnas framfart 2017. Över en tredjedel av landets 1 300 yrkesfiskare som fiskar till havs har drabbats av sälskador som minskar fångsterna och försämrar lönsamheten i branschen. Enligt Lukes uppskattningar rör det sig om cirka 90 ton fisk som har ätits upp av sälar.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46