Sälarna förorsakar skador för miljonbelopp

Yrkesfiskare uppger att sälar förstör fiskenät. Bild: SPT-Pixabay

Glupska sälar förorsakade yrkesfiskarna ekonomiska förluster för sammanlagt 1,28 miljoner euro 2017, uppger Naturresursinstitutet.

Uppgifterna bygger på information som har hämtats från yrkesfiskarnas och fiskodlarnas anmälningar till NTM-centralerna och Ålands landskapsregering.

Yrkesfiskarnas skador uppgår till 350 000 euro medan fiskodlarna har rapporterat skador för 930 000 euro, skriver Naturresursinstitutet Luke i ett pressmeddelande. Skadorna inbegriper söndertrasade nät, ryssjor och fiskodlingar liksom mindre fångster.

Sälbestånden har vuxit till sig sedan 1990-talet och därmed ökar också de skador som sälarna förorsakar fiskeribranschen.

Det är framför allt sik-, lax- och gösfisket som har drabbats av sälarnas framfart 2017. Över en tredjedel av landets 1 300 yrkesfiskare som fiskar till havs har drabbats av sälskador som minskar fångsterna och försämrar lönsamheten i branschen. Enligt Lukes uppskattningar rör det sig om cirka 90 ton fisk som har ätits upp av sälar.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39