Saknar Raseborg miljövärden?

Vad har hänt med miljömedvetenheten i Raseborg på tio år? Mycket litet …

Jag arbetade för cirka tio år sedan som yrkesskollärare. Jag undervisade bland annat i miljökunskap där modulen hette Hållbarhetens grunder. Vi diskuterade bland annat om den stora mängden avfall som uppstår vilket är ohållbart, vi koncentrerade oss på plastavfallet.

Som undervisningsmaterial använde jag olika plastförpackningar för vindruvor, tomater, motorsågskedjor, elskarvkablar med mera. Vi gjorde också studiebesök i olika butiker för att titta hur olika produkter var förpackade.

Nu tio år senare 2018–2019 byggs Raseborgs senaste flaggskepp, Bromarvs skärgårdshamn. Till min och fleras förvåning finns inget kärl för återvinning av plast, men många kärl för annat. Vad har hänt med miljömedvetenheten i Raseborg på tio år? Mycket litet …

Vad skall vi göra med plastavfallet? Skall vi dumpa det i havet, bränna upp det eller gräva ned det? Så gjordes med en del av muddringsmassorna från hamnbygget. Dessa grävdes ned vid stadens badstrand där simskolan brukar vara!

Som en ansvarig för simskolan sade: "Det är ju bara sommargästernas barn …"

Varför stängde Raseborgs stad badstranden vid Orvlax, där det renaste badvattnet finns?

Hasse Falck, Bromarv

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning