Saknar Raseborg miljövärden?

Vad har hänt med miljömedvetenheten i Raseborg på tio år? Mycket litet …

Jag arbetade för cirka tio år sedan som yrkesskollärare. Jag undervisade bland annat i miljökunskap där modulen hette Hållbarhetens grunder. Vi diskuterade bland annat om den stora mängden avfall som uppstår vilket är ohållbart, vi koncentrerade oss på plastavfallet.

Som undervisningsmaterial använde jag olika plastförpackningar för vindruvor, tomater, motorsågskedjor, elskarvkablar med mera. Vi gjorde också studiebesök i olika butiker för att titta hur olika produkter var förpackade.

Nu tio år senare 2018–2019 byggs Raseborgs senaste flaggskepp, Bromarvs skärgårdshamn. Till min och fleras förvåning finns inget kärl för återvinning av plast, men många kärl för annat. Vad har hänt med miljömedvetenheten i Raseborg på tio år? Mycket litet …

Vad skall vi göra med plastavfallet? Skall vi dumpa det i havet, bränna upp det eller gräva ned det? Så gjordes med en del av muddringsmassorna från hamnbygget. Dessa grävdes ned vid stadens badstrand där simskolan brukar vara!

Som en ansvarig för simskolan sade: "Det är ju bara sommargästernas barn …"

Varför stängde Raseborgs stad badstranden vid Orvlax, där det renaste badvattnet finns?

Hasse Falck, Bromarv

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning