Saklig feedback

Juha Itkonen manar till besinning även om de sociala medierna vill att vi ska krevera av ilska.