Sakkunnigt om svenskan i sex band

Svenskan på Svenska Teatern var i decennier mönsterbildande – tills Bengt Ahlfors i januari 1962 fick nog och startade en animerad pressdebatt om ”skillnadskan”. Bild: Arkiv

Ett stort tomrum har fyllts i och med att den digra serien om Svenskan i Finland nu är komplett. Om bokserien som helhet kunde man säga att den i viss mån påminner om sin utgivare (Svenska Litteratursällskapet): påfallande sober såväl till innehåll som utformning, skriver Thomas Rosenberg.

Först hade man ju svårt att tro det, att det inte funnits någon sammanfattning av svenskan i Finland sedan Olav Ahlbäcks lilla "Svenskan i Finland", från 1956. Ett häfte på futtiga 75 sidor. Så omhuld...