Säkerhetsbälten är möjliga i stadsbussar

Höga hastigheter. Säkerhetsbälten i stadsbussar är en knepig fråga – ända tills det sker en olycka till exempel på Västerleden eller Lahtisvägen. Bild: Niklas Tallqvist

Säkerhetsbälten är obligatoriska i bussar sedan 2006, undantaget bussar i stadstrafik. Men många stadsbussar kör också på motorvägar.

I slutet av augusti körde en buss in i en långtradare på Västerleden. Föraren dog för att han pillade på sin pekplatta i stället för att titta på vägen. Det fanns inga passagerare i bussen. Men om det funnits så skulle det ha gått illa också för dem. Olycksbussen var en av många som kör på motortrafikleden mellan Esbo och Helsingfors, en stadsbuss som saknar säkerhetsbälten. Hur är det möjligt?

Enligt vägtrafiklagen ska alla bussar ha säkerhetsbälten och bältena ska också användas. Stadsbussarna är ett undantag, men då har lagstiftaren inte tänkt på att många stadsbussar också kör på in- och utfartsvägar där körhastigheterna är mellan 80 och 100 kilometer i timmen.

I huvudsak kör stadsbussarna i tätorter där körhastigheterna är låga, folk står i gångarna och det är många som stiger av och på. Under de omständigheterna är det knepigt med bälten. Men Helsingforsregionens trafik HRT har dagligen flera tiotals avgångar med stadsbussar som kör exempelvis längs Lahtisleden och Västerleden.

Enligt HRT:s informationsdirektör Sari Kotikangas har frågan om säkerhetsbälten i stadstrafiken dryftats på seminarier för nordiska trafikingenjörer. Några snabba lösningar finns inte.

– En möjlighet är att beakta bältena i konkurrensutsättningen av busslinjer, säger hon.

Tills vidare har HRT inte gjort det.

Olycksutredningscentralen har gjort flera rekommendationer när det gäller säkerhetsbälten i bussar men inga som gäller stadsbussar på motorvägar.

– Ponera att bussen välter av vägen när den kör 80 kilometer i timmen. Vill du då stå eller sitta fastspänd i ett trepunktsbälte? frågar kommunikationschef Sakari Lauriala på Olycksutredningscentralen.

Hans förslag är att alla bussar som kör utanför tätorter i höga hastigheter förses med bälten.

– Det skulle i alla fall inte göra trafiken mindre trygg.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning