Säkerheten för finska soldater i Irak oroade riksdagen

Försvarsminister Jussi Niinistö och utrikesminister Timo Soini. Bild: Jussi Nukari

Riksdagen stöder enhälligt att Finland stärker sitt deltagande i den militära krishanteringsoperationen i Irak. Men många riksdagsledamöter är oroliga för soldaternas säkerhet.

Frågan debatterades under torsdagen då utrikesutskottets ställningstagande till regeringens redogörelse godkändes.

Finland ska i september skicka ytterligare 50 soldater på expertuppdrag till de norra delarna av Irak.

Förutom självmordattacker och vägbomber kan också kemiska vapen utgöra ett hot. Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) sade att risken för kemiska vapen är verklig.

Soldaterna är Finlands bidrag till den begäran om hjälp som Frankrike kom med efter terrordåden i Paris. Frankrike åberopade solidaritetsklausulen om militär hjälp.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54