Säker inkomst får oss att må bra

Juha Järvinen hörde till dem som fick basinkomst 2017 och 2018. Han kunde grunda ett företag och är nu fyllt sysselsatt. Bild: Privat

Marginalisering är vårt största interna hot. Basinkomstförsökets första, preliminära resultat visar att välbefinnandet blev klart bättre för dem som fick basinkomst.

De sociala stöden ska stöpas om – men det tar tid. Det är bra – vi har sett tillräckligt med försök att på kort tid, läs fyra år, försöka genomföra enorma reformer.Det är också bra att det projekt som...