Sahlström sadlar om – blir professor i Vasa

Bild: Marita Itävuori

För två månader sedan gladde sig professor Fritjof Sahlström över rekordrusningen till HU:s klasslärarutbildning i Helsingfors. Nu går han över till konkurrenten ÅA i Vasa där han från och med hösten tar över professuren i tillämpad pedagogik.

– Det har inte varit vårt mål att konkurrera om studenterna, säger Sahlström, som försäkrar att han också i fortsättningen kommer att glädjas över studenternas intresse för att studera till klasslärare vid Helsingfors universitet.

– Det har handlat om att råda bot på bristen av behöriga lärare i södra Finland, inget annat.

Utomstående har länge haft ett intryck av att Åbo Akademi och Helsingfors universitet slåss som järvarna om klasslärarutbildningen. Hösten 2015 misslyckades de två i att komma överens om ett samarbete i Helsingfors och HU beslöt att under ledning av Sahlström och Gunilla Holm inleda utbildningen på egen hand i Helsingfors.

Det gick så långt att stiftelsen Tre Smeder krävde att ÅA betalar tillbaka en donation eftersom man vägrar gå med i samarbetet.

– Inte har det funnits någon motsättning. Vi diskuterade samarbetet länge men det visade sig att det inte fanns förutsättningar för en långsiktig gemensam lärarutbildning så vi gick skilda vägar, formulerar sig Sahlström.

Han påpekar att de två universiteten samarbetat i många andra projekt, bland annat barnträdgårdslärarutbildningen.

Blir det lättare att samarbeta i klasslärarfrågan nu när du bytt stol?

– Knappast blir det väl svårare i alla fall.

Köpte man över dig till Vasa för att bli av med en besvärlig figur här i söder?

– Haha, det får nog de som anställt mig kommentera.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03