Säg Gårdsbacka, människa!

Bild:

Jag är, om ni frågar på svenska, uppvuxen i Gårdsbacka och det gör mig outsägligt irriterad när människor i svenskt tal omtalar min hembygd med dess finska namn.

Åsa Stenwall skriver i sin bok Ta plats. Om skrivande, hemhörighet och sökande efter jagets källor om hur hon är med i Facebook-gruppen "Lövö-Bennäs med omnejd", som knyter henne till den by där...