Säg farväl till kontorslandskapen – och hej till de virtuella

Bild: Wilfred Hildonen

Virtuella kontor kommer att komplettera de fysiska.

Coronaviruset är kanske den framgångsrikaste revolutionären som vårt samhälle mött på decennier. På bara några månader har vi lagt om våra rutiner på virusets villkor.Allra mest syns förändringen i di...