Sådant namn, sådan skola?

Bild: Wilfred Hildonen

Nickby hjärta, Monikko och Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet? Är de skolor, lärcenter, bildningscentrum eller bara byggnader och varför har de så konstiga namn?

"Det kreativa lärcentret är benämningen på ett nytt, högklassigt skolcampus som inspirerar till kreativitet." Så beskriver Pargas stad sin stora satsning på en ny gemensam skolbyggnad för hund...