Saarikko: Regeringen ger sina förslag om hur vårdreformen kan lappas på måndag

Omsorgsminister Annika Saarikko (C). Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Regeringens svar på de grundlagsproblem som grundlagsutskottet påtalat kommer nästa vecka.

På måndagen får social- och hälsovårdsutskottet veta hur regeringen föreslår att de problem som grundlagsutskottet hittat i vårdreformen ska lösas, särskilt i lagen om valfrihet i vården.

Det skriver omsorgsminister Annika Saarikko (C) på Twitter.

Enligt Saarikko har justitiekanslerämbetet gett grönt ljus för att fortsätta med den metod som regeringen tänkt sig – det vill säga att lappa ihop korrigeringarna under riksdagsbehandlingen, så att regeringen ger sina svar direkt till utskottet.

Alternativet hade varit att regeringen hade fått lämna in ett nytt, korrigerat lagförslag till riksdagen. Fem oppositionspartier hade krävt att regeringen ger ett nytt korrigerat förslag till hela riksdagen, för att öka öppenheten i behandlingen.

Men enligt JK kan behandlingen nu fortsätta där den är i utskottet.

Det här sättet att arbeta innebär att det är social- och hälsovårdsutskottet som har huvudansvaret för att ta ställning till alla ändringar i sitt betänkande, men kommer att ha hjälp av regeringens lösningsförslag.

En fråga som hängt i luften har varit öppenheten, eftersom utskottens material i allmänhet inte offentliggörs förrän efteråt.

Saarikko säger i sin tweet att regeringen kommer att informera också allmänheten om huvuddragen i regeringens svar.

De frågor som måste lösas, och som grundlagsutskottet påtalat, är bland annat att dataskyddet är tryggat. EU har i maj skärpt dataskyddskraven och vårdreformen kommer att innebära att särskilt känsliga personuppgifter ska hanteras mellan olika instanser.

En annan stor fråga är finansieringen i en krissituation. Landskapen kommer att ha en tajt budgetram, men grundlagsutskottet har velat se en formulering som tryggar grundrättigheterna i alla lägen.

Också de språkliga rättigheterna för dem som får kundsedlar måste styrkas, påtalade grundlagsutskottet.

En stor fråga som inte är en knäckfråga ur grundlagssynvinkel, men som grundlagsutskottet betonade, var säkerhet kring EU-reglerna. Utskottet anser att det antingen behövs en EU-notifikation eller något annat sätt att säkerställa att valfrihetsmodellen inte går i kors med regler om statsstöd.

Social- och hälsovårdsutskottet har alltså ännu så mycket arbete framför sig – och dessutom ska grundlagsutskottet ännu syna korrigeringarna – att omröstningen om vårdreformen dröjer till höstsessionen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03