Saarikko: Förnyade familjeledigheter får kosta

Omsorgsminister Annika Saarikko (C). Bild: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Omsorgsminister Annika Saarikko bekräftar att Centern är beredd att diskutera en förnyelse av familjeledigheterna i budgetförhandlingarna – och det behöver inte bli kostnadsneutralt, anser Saarikko.

Tidigare har diskussionerna om familjeledigheterna strandat på att Sannfinländarna inte var beredda att diskutera det, medan Samlingspartiet puffat på en snabb reform redan under den här regeringsperioden.

Enligt finansminister Petteri Orpo (Saml) kommer en reform av familjeledigheterna att diskuteras i samband med budgetmanglingen.

Omsorgsminister Annika Saarikko (C) har redan tidigare varit beredd att bereda en reform, under det villkoret att familjeledigheterna inte försämras som helhet.

Saarikko skriver i ett blogginlägg att Centern är beredd på att det får kosta.

– Det behöver inte vara kostnadsneutralt, skriver Saarikko.

– Föräldrapengens miniminivå har hamnat på efterkälken jämfört med arbetslöshetsskyddet. Jag skulle gärna lyfta debatt om detta, med tanke på den låga nativiteten.

Det innebär innehållsmässigt att de föräldramånader som man lyfter inkomstrelaterad penning kunde bli fler i Centerns modell, med flera månader öronmärkta för pappan eller den andra föräldern utan att någon får mindre.

Samlingspartiet har lagt fram ett förslag om att hemvårdsstödet skulle kunna vara högre för dem som blir kortare tid hemma, det vill säga fram till barnet är 1,5 i stället för tre år.

Saarikko skriver att Centern kan tänka sig att diskutera en modell där hemvårdsstödet är högre i början.

Både Centern och Samlingspartiet flaggar för större flexibilitet. Saarikko skriver att hon vill förbättra möjligheterna att arbeta deltid i kombination med familjeledigheterna.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning