Saabs vinst mindre än väntat

Bild: Manjunath Kiran

Mindre vinst än väntat. Men för i år räknar Saabchefen med en bättre lönsamhet än i fjol.

Den svenska försvarsindustrikoncernen Saab redovisar en vinst före skatt på 902 miljoner kronor, cirka 11 miljoner euro, för fjärde kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 140 miljoner euro motsvarande period 2015.

Intäkterna sjönk till 950 miljoner euro, från 1,1 miljarder euro, och orderingången sjönk till 720 miljoner euro, från 2 miljarder euro ett år tidigare. Det kraftiga fallet förklaras av Gripen-ordern från Brasilien 2015.

För 2017 räknar Saabchefen Håkan Buskhe med att lönsamheten, mätt som rörelsemarginal, stärks jämfört med fjolåret. Samtidigt bedöms försäljningstillväxten bli högre än koncernens långsiktiga finansiella mål.

– Under 2016 såg vi en ökad oro i världen till följd av det geopolitiska läget. Som en konsekvens av detta ökade efterfrågan på kostnadseffektiva försvars- och säkerhetssystem, skriver Buskhe i rapporten. 

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning