Saabs ex-chef stämmer Finnair – "Oerhört att bolaget trotsar regler och rekommendationer"

Saabs tidigare koncernchef Bengt Halse lämnade i går in en stämningsansökan mot Finnair. Han anser sig inte ha fått rätt ersättning för ett försenat flyg. Finnair vidhåller att förseningen berodde på en typ av tekniskt fel där bolaget inte är ersättningsskyldigt.

HBL skrev i april om Bengt Halse, som i över två år väntat på ersättning från Finnair. När planet från Helsingfors till Bankok den 15 februari 2016 startade drygt fyra timmar för sent, anhöll Halse om den standardersättning på 600 euro som han enligt EU:s regler anser sig ha rätt till. Men Finnair erbjöd honom i stället en voucher värd 150 euro.

Konsumenttvistenämnden har avgjort fallet till Halses favör. Efter HBL:s artikel i april fördubblade Finnair sitt erbjudande, men summan är fortfarande bara hälften av vad Halse och Konsumenttvistenämnden anser att han har rätt till.

Bengt Halse från Kullavik utanför Göteborg var flyg- och försvarsmaterieltillverkaren Saabs koncernchef 1995–2003. Bild: Privat

– Jag tänker naturligtvis inte acceptera deras bud, säger Halse, som i går lämnade in en stämningsansökan mot Finnair till Helsingfors tingsrätt, via sin advokat Mats Welin på Advokatbyrå Hästö & Co

– Det är oerhört att ett statligt bolag trotsar inte bara regler man gemensamt har antagit inom EU, utan också rekommendationer från regeringens eget organ för att lösa konsumenttvister, säger Halse.

Han säger att hans beslutsamhet är principiell – det handlar inte om pengar. Ersättningen tänker han ge till välgörenhet.

– Fallet visar på att det fortfarande finns en väldig skillnad i styrkeförhållandet mellan den enskilde konsumenten och stora bolag, som kör över människor som inte anser sig ha vare sig resurser eller tid till att driva sina rättmätiga krav, säger Halse.

Oenighet kring felets art

I sin stämningsansökan yrkar Halse och Welin på att tingsrätten ska förplikta Finnair att betala Halse standardersättningen på 600 euro plus dröjsmålsränta. Mats Welin säger att det är märkligt att en enkel sak som en standardersättning ska kräva över två års väntan.

– Jag kan förstå att Finnair väntar med att betala så länge ärendet är anhängigt i Konsumenttvistenämnden. Men att flygbolaget efter en vettig utredning fortfarande vägrar att betala har jag svårt att förstå, även om Konsumenttvistenämndens beslut i sig inte är bindande, säger Welin.

Tvistefrågan gäller huruvida det tekniska fel som orsakade förseningen – en felaktig hyrdaulikventil i bromssystemet – ska betraktas som en oväntad och extraordinär omständighet, som befriar flygbolaget från ansvar. Det anser Finnair.

Halse och Welin hänvisar för sin del till ett avgörande i EU-domstolen från 2015, där ett motsvarande fel inte betraktas som extraordinär omständighet.

Enligt Finnair handlar det om ett dolt konstruktionsfel i ett nytt plan, ett fel som uppstod plötsligt.

– Av de handlingar Finnair lämnat till Konsumenttvistenämnden framgår att flygbolaget redan före Halses resa kände till den här typen av fel. Det uppstod inte just den dagen Halse skulle resa från Bankok, utan handlar om ett typfel för den nya flygplanstypen. Men vad som är plötsligt blir rättens sak bedöma. Felet behöver inte nödvändigtvis ha uppstått samma dag för att betraktas som plötsligt, men om alla har känt till det ett tag och det är ett typfel, så har jag svårt att acceptera att det skulle ha uppstått plötsligt, säger Welin.

Finnair: Vi följer reglerna

Halse och Welin misstänker att Finnair systematiskt erbjuder passagerarna ett lägre belopp än de är berättigad till, eftersom flygbolaget antar att ganska få har uthållighet att driva processen till slut.

På Finnair tillbakavisar man mistankarna.

– Finnair betalar alltid fullt ut de standardersättningar som EU:s regler föreskriver. Som kundservice erbjuder vi dessutom kompromisser också i sådana fall där vi inte är ersättningsskyldiga, uppger Mari Kanerva på Finnairs kommunikationsavdelning.

Enigt Finnair är Bengt Halses fall just ett sådant, där bolaget på grund av felets natur inte är ersättningsskyldigt, men ändå erbjuder en viss kompensation.

– Vår uppfattning är att Konsumentombudsmannen i Finland har intagit en avvikande ståndpunkt jämfört med andra EU-länder när det gäller när och hur man kan hänvisa till konstruktions- och tillverkningsfel. Finnair delar inte den ståndpunkten.

– I de fall där dröjsmål beror på normala tekniska fel – vilket de flesta dröjsmål gör – betalar vi standardersättningar utifrån ansökningarna, och naturligtvis till fullt belopp, säger Kanerva.

Dom väntas inom ett år

Advokat Mats Welin räknar med att en dom kommer inom ett år. Bild: Leif Weckström

Tingsrätten handlägger nu ärendet och så småningom kallas parterna till sammanträde där man går i genom yrkanden, grunder och bevisning. Därefter följer huvudförhandling i målet. Mats Welins bedömning är att en dom kan fås inom ett år, men det kan gå snabbare.

Kommer ni att vinna?

– Det kan man aldrig veta. Det finns säkert goda grunder för att bestrida det hela. Men utifrån den EU-rättsliga praxis jag har stiftat bekantskap med borde Bengt Halses omständigheter räcka till för en positiv dom, säger Welin.

Läs mer: Saabs ex-chef slåss för ersättning av Finnair

Läs mer: Kritik mot Finnairs ersättningspraxis

Läs mer om flygpassagerares rättigheter vid inställda och kraftigt försenade flygturer på Trafis webbplats.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03