Saabs ex-chef slåss för ersättning av Finnair – "Det här hade jag inte väntat mig av finländare"

Saabs tidigare koncernchef Bengt Halse är beredd att inleda en rättsprocess mot Finnair. I över två år har han väntat på ersättning för en försening, men får inte ens svar på sina frågor. – Det är ofattbart att ett statsägt flygbolag kan behandla sina kunder så här, säger han.

I januari 2016 gjorde Bengt Halse från Kullavik utanför Göteborg en resa till Bangkok med Finnair. När starten från Helsingfors fördröjdes med drygt fyra timmar, anhöll Halse om den standardersättning på 600 euro, som han enligt EU:s regler anser sig ha rätt till.

Kontakten med Finnair sköttes via blanketten på flygbolagets webbplats. Som svar fick Halse ett erbjudande om en voucher värd 150 euro, det vill säga bara en fjärdedel av den summa han anser sig ha rätt till.

– De flesta ger väl upp här, men EU:s regler är klara, säger Halse.

Han vände sig till Allmänna reklamationsnämnden i Sverige, som förde ärendet till Konsumenttvistenämnden i Finland. Där fick han vänta 21 månader. I december i fjol kom slutligen Konsumenttvistenämndens rekommendation, enligt vilken Halse har rätt till full ersättning.

Bengt Halse säger att han alltid har gillat Finnair, men att behandlingen av ersättningsansökan gör honom riktigt upprörd. Bild: Privat

Men han vet fortfarande inte om Finnair tänker foga sig i Konsumenttvistenämndens beslut. Halse har både per brev och per mejl bett om ett besked av den jurist som sköter ärendet, och även på samma sätt kontaktat Finnairs vd Pekka Vauramo. Något svar har han inte fått.

Finnairs pressansvariga Päivyt Tallqvist säger till HBL att flygbolaget inte kan kommentera enskilda ärenden, men att det i det här fallet handlar om ett dolt tillverknings- och konstruktionsfel, som flygbolaget betraktar som en exceptionell omständighet.

– Finnair har fått information om Konsumenttvistenämndens rekommendation och fortsätter behandlingen av ärendet direkt med kunden, säger Tallqvist.

"Löjeväckande argument"

Bengt Halse, som var flyg- och försvarsmaterieltillverkaren Saabs koncernchef 1995–2003, betecknar utifrån sin egen branscherfarenhet Finnairs argument som "löjeväckande".

– Förseningen berodde på ett fel på en hydraulikventil i bromssystemet. Av deras egen inlaga framgår att samma fel hade inträffat flera gånger förut. Det här är ingen extraordinär omständighet. Att ett bolag av Finnairs status ägnar sig åt sådant här gör mig upprörd. Det hade jag inte väntat mig av finländare och särskilt inte av ett statsägt bolag.

"Det är för jävligt mot vanliga människor. Folk som inte är lika envetna som jag och inte har samma resurser böjer sig kanske. Men det är inte så regelverket ska fungera." Bengt Halse, Saabs koncernchef 1995–2003

Halse säger att han inte brukar vara envis, men nu tänker han löpa linan ut och förbereder en rättsprocess mot bolaget.

– Jag har både tid och resurser numera. Jag brukar inte fungera så här, men det här gör mig riktigt upprörd. Det är för jävligt mot vanliga människor. Folk som inte är lika envetna som jag och inte har samma resurser böjer sig kanske. Men det är inte så regelverket ska fungera, spelreglerna är oerhört klara.

Halse är övertygad om att han kommer att vinna en rättsprocess och säger att den kommer att kosta flygbolaget avsevärt mycket mer än de 600 euro som EU-reglerna föreskriver.

Klagomål från Konsumentombudsmannen

Finnairs ersättningspraxis vid förseningar har kritiserats också tidigare. I höstas anmälde Konsumentombudsmannen Finnair till marknadsdomstolen på grund av bolagets ovilja att ersätta passagerare vid förseningar. Enligt Konsumentombudsmannen har Finnair regelmässigt nekat passagerare full ersättning vid inställda eller försenade flygturer som enligt flygbolaget berott på tekniska fel orsakade av konstruktions- eller tillverkningsfel i flygplanet.

Konsumentombudsmannen har kritiserat Finnairs praxis att i stället för den standardersättning som EU föreskriver, erbjuda passageraren förlikning i form av ett presentkort eller en summa som är mindre än standardersättningen. Om passageraren accepterar förlikningen går han eller hon miste om standardersättningens fulla belopp.

Enligt Konsumentombudsmannen har hundratals passagerare sedan hösten 2015 tagit kontakt efter att de nekats standardersättning när deras flygtur försenats eller ställts in.

I höstas publicerade också Konsumentförbundet ett öppet brev till Finnair, där man påtalade svårigheterna för kunderna att få berättigad ersättning.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00