Så var jubelåret – finländarna ger toppbetyg

Finland fyllde hundra år den 6 december 2017. Jubileet firades hela året under temat ”tillsammans” både i Finland och i över hundra andra länder på alla kontinenter. Belysningen var blåvit även i Rom. Bild: Tiziana Fabi

Bnp ökade, fyrverkerierna var fina och fler gick på krog när republiken fyllde år. – Ett lyckat år, säger generalsekreteraren för projektet Finland 100 år Pekka Timonen.

Det är inte helt klart om och hur landets samlade produktion (bnp) korrelerar med jubileumsåret men ökningen var tre procent. Och på den vägen är vi, det är uppåt och det är framåt.

Enligt en omfattande enkät som Statistikcentralen gjort är finländarna nu mer positiva än någonsin tidigare och en stor majoritet känner en större samhörighet efter 2017.

– Klart är att jubileumsåret hade stor betydelse för finländarna. Behållningen var större än vi på förhand hade tänkt oss. Det blev en unik, gemensam upplevelse som förde samman människor i Finland och utomlands, säger Pekka Timonen från statsrådets kansli.

Utgångsläget var knepigt. Till exempel så gick diskussionen om flyktingströmmar het när planeringen för jubileumsårets program började och statsfinanserna väntade fortfarande på uppsving.

– Vi är nu ett gladare folk, säger Pekka Timonen. Bild: Markku Ulander

Flera tusentals finländare ville delta i det officiella programmet och bidrag söktes också till alla möjliga projekt. Ungefär 5 000 godkändes medan 850 fick nej.

– Det handlade om förslag som helt saknade koppling till jubileumsåret eller som inte gick att förverkliga under feståret, säger Pekka Timonen.

Sammanlagt 800 000 finländare deltog i det officiella programmet.

<script id="infogram_0_3264b92b-cf8c-42bf-aa98-a687ec0fa9d0" title="Finland100-enkät" src="https://e.infogram.com/js/dist/embed.js?Jth" type="text/javascript"></script>

Pekka Timonen är särskilt glad över att så många gjorde självständighetsdagens firande till en glad tillställning.

– Firandet började redan dagen innan och siffror som vi ännu inte publicerat visar att restaurangbesöken ökade kraftigt dagen innan. Finländarna gick alltså ut och firade med vänner.

Mer än nio av tio finländare, det vill säga 93 procent, är tillfreds med hur jubileumsåret genomfördes.

Och de som är missnöjda, varför är de sura? – I de allra flesta fall handlar det om att personen i fråga inte alls deltagit.

I Finland 100 år-uppföljningsundersökningen, som gjordes i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer, intervjuades över tusen 15–84-åriga personer som är bosatta i Finland. Resultaten av undersökningen, som genomfördes i sex faser under 2015–2018, har ställts i proportion till hela befolkningen.

Fyra av fem finländare, det vill säga 83 procent, anser att jubileumsåret stärkte känslan av samhörighet i Finland.

En överlägsen majoritet (94 procent) anser dessutom att jubileumsåret stärkte Finlands internationella anseende.

Över hälften av finländarna (58 procent) är minst ganska tillfreds med den allmänna stämningen, då andelen tidigare var 37 procent. Män och kvinnor är lika nöjda. Bland de olika åldersgrupperna är tillfredsställelsen störst bland 15–24-åringar – 71 procent säger att de är tillfreds med den allmänna stämningen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning