Så undviker man att bli förd bakom ljuset av disponentbyrån – rätt många husbolag använder sig av knepet

Hur fakturerar disponenten vid övervakning av renoveringsprojekt? Bland annat det ska man vara noggrann med när man konkurrensutsätter disponenttjänsterna. Bild: Milla Takala/Lehtikuva

Disponentbranschen städas enklast upp genom att husbolagen ser över sina disponentavtal, säger Konsumentförbundet. "Fäst särskild uppmärksamhet vid den extra debiteringen", säger Juha Beurling-Pomoell på Konsumentförbundet.

Konkurrens- och konsumentverket yrkar på straffavgifter för sex disponentbolag och branschorganisationen Disponentförbundet. Beskyllningen är att de inblandade har bildat en priskartell. Enligt Konkur...