Så tolererar man intolerans

Vågar det ingenjörsupplysta Finland göra en tankeresa som lär oss bemöta intolerans på ett konstruktivt vis – också i folkhälsonationalismens tidevarv?

Redan innan pandemin slog till präglades vår tid av åsiktspolarisering och ett förråat språkbruk. Också vissa makthavare låter alltmer likt fega tangentbordskrigare under anonymitetsskydd. Det nya cor...