Så skadar coronaviruset kroppen – från topp till tå

Vid covid-19 är lungorna sjukdomens "ground zero". Det är de som riskerar störst påverkan och de största skadorna. Bilden visar de omfattande lungskador (gula områden) som det nya coronaviruset kan ge upphov till. Bilden är en datortomografi av en 59-årig man som avlidit till följd av covid-19. Bild: The George Washington University Hospital

Det är långtifrån bara lungorna som kan ta skada av covid-19. Nästan alla organ påverkas, inklusive hjärnan. I takt med att viruset invaderar kroppen kommer symtomen dessutom i olika faser. Processen kan ta flera dagar, där varje steg innebär ytterligare en försämring.

De allra flesta som drabbas av covid-19 får bara en mild sjukdom. Barn drabbas nästan inte alls, medan andra kan bli svårt sjuka och till och med dö på grund av smittan. Numera står det också klart at...