Så ska regeringen få minst 31 000 jobb, beskedet får delade reaktioner

Finansminister Matti Vanhanen. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Regeringen lägger mest krut på sysselsättningstjänster och krav på aktiv arbetssökning – det ska ge 10 000 fler jobb. Frågan hur man ska få 10 000 fler bland de äldre arbetstagarna på jobb bollas till arbetsmarknadsparterna, där FFC redan nu meddelar att man motsätter sig slopandet av pensionsslussen.

Aktiveringen av arbetssökande har fått en annan form - och ett annat namn - än den som föreslogs under förra regeringsperioden. I stället för att slå fast ett absolut antal jobb som ska sökas och auto...