Så ser FPA:s nya strategi ut: kunden, förtroende och kunskap i fokus

Ett av huvudmålen för FPA är att förbättra kundupplevelsen. Bild: SPT

Folkpensionsanstalten (FPA) har godkänt en ny strategi som trädde i kraft vid årsskiftet. Strategin har tre huvudmål.

Kundupplevelsen ska utvecklas, förtroendet ska stärkas och samarbete, datarörlighet och utnyttjande av information ska höjas till en ny nivå. Det är Folkpensionsanstaltens (FPA) tre huvudmål för framtiden. Målen fastställs i den nya strategi som vid årsskiftet trädde i kraft vid FPA.

Ett sätt att förbättra kundupplevelserna är att göra tjänsterna smidigare genom att utveckla så kallade smidiga servicestigar. Servicestigarna ska leda till att resurserna i högre grad riktas mot de kunder som behöver allra mest hjälp med att sköta sina FPA-ärenden.

– FPA:s kunder är ofta också kunder hos arbets- och näringsbyråerna, rådgivningsbyråerna eller arbetspensionsanstalterna. FPA kommer att utveckla samarbetet med olika aktörer även i fortsättningen, och en del av kundernas servicestigar kan vara gemensamma för alla dessa myndigheter, säger strategidirektör Heli Korhola i ett pressmeddelande.

När det gäller samarbete och förtroende strävar FPA efter att stärka bägge områden, såväl inom FPA som i förhållande till sina kunder och samarbetspartner.

För tillfället pågår arbetet med att göra den nya strategin till en naturlig del av den interna arbetsvardagen. Som stöd har en strategibok, det vill säga ett material med individuella uppgifter och gruppuppgifter kopplade till strategin, sammanställts för de anställda.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning