Så säkra är covidvaccinerna

Bara i Finland har cirka 260 000 personer vaccinerats. Bild: Cata Portin

Trots att miljoner människor har vaccinerats mot covid-19 är antalet biverkningar förhållandevis få och relativt milda. Hittills har inget av de dödsfall som skett kunnat knytas till vaccinet.

Ju fler som vaccineras mot covid-19, desto bättre kunskap om vaccinernas säkerhet får vi. Exakt hur många som hittills har vaccinerats mot sjukdomen fram till i dag vet vi inte, men det handlar om mil...