Så påverkar det svenska valresultatet Finland

Det fördjupade militära samarbetet mellan Finland och Sverige sträcker sig nu även bortom fredstid. Bild: HBL-arkiv

Banden mellan Sverige och Finland är täta. HBL listar centrala områden där det svenska valresultatet kan påverka Finland.

1. Ekonomi

Sverige är en av Finlands viktigaste handelspartners. Under det första halvåret 2018 var Sverige vår näst största exportmarknad, medan Sverige var vårt tredje största importland.

Dessutom ser internationella företag och investerare ofta Norden som en helhet, där Sverige som största land spelar en central roll. För att inte tala om de finländare som söker sig till den svenska arbetsmarknaden. Hur det går för svensk ekonomi är därför av betydelse för Finland.

På Centralhandelskammaren uttrycker Timo Vuori, direktör för internationella ärenden, farhågor för att ett starkt valresultat för Sverigedemokraterna kan gör Sveriges EU-politik mer protektionistisk, eftersom Finland drar nytta av den nuvarande linjen som betonar frihandel och fri rörlighet.

Regeringsbildningen i Sverige kommer att bli svår, och oron för ett utdraget osäkert politiskt läge har enligt bedömare återspeglat sig i en svajig konkurs på senare tid. Kronans kurs igen är av stor vikt för Finland. En svag krona stärker svenska exportföretags position, men försvagar de finska företagens. Samtidigt påverkar ändå en svag krona de svenska konsumenternas köpkraft, vilket kan få följder för Finland, lyfter Vuori fram i ett pressmeddelande.

Osannolikt är att Sverige skulle ta i bruk den gemensamma valutan euron, eftersom Sverige så starkt gynnar den svenska exportindustrin. Av de svenska partierna är det enbart Liberalerna som drivit frågan som bara nämnts i valrörelsen.

2. Försvar

På inget annat politiskt område är samarbetet så tätt mellan Finland och Sverige som när det gäller försvarspolitiken. Försvarsministrarna har ibland inför journalister skämtat om att de träffar sin kollega i grannlandet så ofta att de tappar räkningen.

För drygt tre år sedan avtalade Finland och Sverige om ett fördjupat militärt samarbete som ska gälla också bortom fredstid. Båda länderna har dessutom ett tätt samarbete med den västliga militäralliansen Nato, även om de inte är medlemmar.

Finland följer intensivt med Natodiskussionen i Sverige. För Finlands del framställs det som ett skräckscenario om Sverige skulle ansöka om medlemskap eller ansluta sig till Nato utan Finland. Ett trauma från då Sverige ansökte om EU-medlemskap utan att informera Finland spökar också i bakgrunden.

I den svenska valrörelsen har försvarspolitiken haft en undanskymd roll, medan inrikespolitiska frågor har dominerat. Klart är i alla fall att alla partier i den borgerliga Alliansen är för ett svenskt Natomedlemskap. Moderaterna och Liberalerna har sagt att de gärna ser att en ansökan om medlemskap sker i samarbete med Finland, men att det inte är ett villkor. Centerpartiet däremot för något tydligare fram att "målet är att båda länderna kan bli medlemmar samtidigt.

Blir det en Alliansledd regering, vilket inte är osannolikt, är det ändå inte troligt med några snabba rörelser i Natofrågan. Socialdemokraterna vill nämligen inte se en ansökan, och i Sverige har traditionen med blocköverskridande överenskommelser varit stark inom försvarspolitiken.

Sverigedemokraterna är däremot något av ett osäker kort. Officiellt är att partiet nöjt med den nuvarande linjen, men allt fler röster för ett medlemskap hörs från medlemmar, samtidigt som Sverigedemokraternas väljare hör till de mest Nato-positiva.

3. Invandring

Den svenska asylpolitiken påverkar i hög grad också Finland. När Sverige hösten 2015 stramade åt sin politik till det som statsministern själv beskrev som "EU:s lägsta nivå" samt införde gränskontroller och senare id-kontroller, minskade antalet asylsökande även till Finland betydligt. I ett skede beskrevs Sverige som ett transitland.

EU:s överenskommelse med Turkiet spelade visserligen också in.

Åtstramningen hade dels att göra med realiteter, där många kommuner menade att de höll att gå på knäna, men dels om att partierna positionera sig i förhållande till invandringskritiska Sverigedemokraterna.

I valrörelsen har invandring och integration varit centrala teman, som inte minst Sverigedemokraterna gång på gång lyft upp. Men också Socialdemokraterna och Moderaterna har talat om att hålla fast vid den strikta linjen.

4. Politiskt samarbete

Finländska och svenska partiers och politikers täta samarbete är påtagligt. Det visar sig till exempel under valdagen och valkvällen då många finländska partier var på plats i Sverige för att ge sitt stöd – och sannolikt söka inspiration eller känna efter vartåt vinden blåser. Ett drygt halvår återstår till vårt eget riksdagsval, och i mycket tar ju Finland efter Sverige.

Nytt är nu Sannfinländarnas och Sverigedemokraternas tätare band, ett samarbete som tidigare inte förekom i alla fall officiellt. Sannfinländarna uppmuntras sannolikt av Sverigedemokraternas framgång, men tar gärna i sin retorik fram den mest dystra bilden av tillståndet i grannlandet, en bild med många variationer beroende på vem man frågar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning