Så påverkar den åldrande befolkningen Finlands produktivitet – övervägande negativa följder

Bild: Mostphotos

Allt fler äldre, allt färre barn och alltför liten invandring. På sikt är Finland illa ute, anser Centralhandelskammaren.

Den åldrande befolkningen och den sjunkande nativiteten är två stora samhälleliga problem i Finland. Om ingenting förändras leder utvecklingen till att allt färre finländare tvingas försörja allt flera äldre. Detta är inte hållbart på sikt och potentiellt kan det vara en ödesfråga för välfärdsstatens överlevnad.

Denna befolkningsproblematik utgör temat för Centralhandelskammarens senaste ekonomiska översikt som publicerades på tisdagen. Chefsekonom Mauri Kotamäki har plöjt igenom forskningen i ämnet och försökt reda ut vad den innebär för Finland (se fakta).

Centralhandelskammarens chefsekonom Mauri Kotamäki tror att den åldrande befolkningen kommer att ha negativa följder för Finland. Bild: Henri Forss/SPT

– Antalet skattebetalare minskar samtidigt som antalet äldre ökar. Det kommer att leda till stora förändringar i Finland. Samtidigt har nativiteten sjunkit radikalt, säger Kotamäki.

På 2010-talet har nativiteten, antalet barn per kvinna, sjunkit rejält. År 2010 föddes nästan 61 000 barn, men åtta år senare var de bara knappt 48 000. Den största åldersklassen, de som föddes år 1947, var över 108 000 – en siffra som i dagsläget låter närmast osannolik.

– Vår invandring är också rätt låg, jämfört med andra europeiska länder.

Den utrikesfödda befolkningens andel av hela befolkningen är rejält under 10 procent i Finland. I Sverige och Österrike är den nästan 20 procent. Endast östeuropeiska länder som Polen, Rumänien och Ungern har procentuellt mindre utrikesfödda än Finland.

Stoppa utvandringen

Suvi-Anne Siimes, vd för Arbetspensionsförsäkrarna Tela, delar Centralhandelskammarens oro och analys. Hon är besviken på politikernas oförmåga att få till stånd konkreta åtgärder för att lösa de förestående problemen. Ett bra exempel på detta är vårdreformen, som aldrig tycks bli färdig.

Suvi-Anne Siimes, vd Arbetspensionsförsäkrarna Tela, är besviken på politikernas oförmåga att lösa problemen med den åldrande befolkningen. Bild: Henri Forss/SPT

– Men dessutom borde man se på nettoinvandringen, vända trenden med den sjunkande utbildningsnivån och öka sysselsättningen bland äldre arbetstagare, speciellt män. De har en tendens att försvinna från arbetsmarknaden före de jämnåriga kvinnorna, säger Siimes.

– En liten ökning i nativiteten skulle heller inte vara fel.

Med nettoinvandring syftar Siimes på skillnaden mellan in- och utvandringen. I takt med att utländska medborgare flyttar till Finland flyttar ett växande antal högt utbildade finländare utomlands. Ur samhällets perspektiv är det en negativ utveckling, även om det för individens perspektiv ofta är det motsatta.

– Vi behöver mera arbetskraftsinvandring, men vi måste också hålla kvar våra egna medborgare och se till att det finns tillräckligt lockande arbeten för dem här hemma.

Centralhandelskammarens chefsekonom Mauri Kotamäki tror att den åldrande befolkningen kommer att ha negativa följder för Finland. Bild: Henri Forss/SPT

Pensionsreformen kommer

Med tanke på situationen är Siimes och Kotamäki överens om att en pensionsreform är oundviklig på sikt. Finländarnas pensionsålder har ökat endast en gnutta jämfört med den förväntade livslängden.

– Vi har inte råd med så mycket fritid som vi har nu, vi måste eventuellt tänka om vad det innebär att gå i pension, säger Siimes.

– Förändringen skulle kunna ske stegvis, allt behöver inte ske på en gång. En bra sak att börja med är systemet med änkepension, det är hopplöst föråldrat. Sedan skulle man kunna se på sjukpensionerna, säger Kotamäki.

Centralhandelskammarens chefsekonom har rett ut vad förändringarna i befolkningsstrukturen kommer att innebära för Finlands produktivitet.

En positiv följd är att äldre arbetstagare är mer erfarna än yngre, vilket ökar produktiviteten.

En annan positiv följd är att företag har en tendens att investera i automatisering och robotisering då det är brist på ny arbetskraft, vilket ökar produktiviteten.

Bland de negativa följder räknas att arbetstagarnas kunskaper föråldras i takt med att de blir äldre, vilket sänker produktiviteten.

Äldre arbetstagare är också sämre på att börja använda ny teknologi, vilket likaledes sänker produktiviteten.

Antalet nya patent tros också minska i takt med att befolkningen åldras, de flesta patent söks av personer i fyrtioårsåldern. Detta har följder för produktiviteten.

Summa summarum tros de negativa följderna av den åldrande arbetskraften överväga de positiva.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning