Så orolig ska du vara för Kina-viruset

Det virus som nu sprider sig har hittills inte visat sig ha samma potential till spridning som exempelvis sars eller mers haft. Bilden är från Sydkorea 2015 då försäljningen av skyddsmasker sköt i höjden i samband med att ett utbrott av mers drabbade landet. Arkivbild. Bild: Lee Jin-man/TT-AP

Tvåhundra personer har smittats och tre personer har hittills avlidit av det mystiska, sarsliknande virus som nu sprider sig i Kina. Ytterligare fall har upptäckts i Thailand, Japan och Sydkorea. Men hur orolig ska man vara för en ny pandemi?

Hur farligt är viruset?

Viruset beskrivs som en ny typ av coronavirus, en virusfamilj som i vanliga fall inte är särskilt allvarlig. Viruset ger oftast förkylningssymptom, men i undantagsfall kan väldigt svaga patienter avlida.

Den nu upptäckta virusvarianten har hittills inte uppvisat samma kapacitet till spridning som sars och mers haft.

Kan det utvecklas till en lika stor spridning som vid sars-epidemin?

Sedan sars-epidemin i början av 2000-talet har smittskyddsinstanser världen över lärt sig att bättre hålla koll på när en typ av coronavirus sprider sig från djur till människor. Så länge vården håller koll på de patienter som kommer in och håller dem isolerade och följer rutinerna är det fullt möjligt att bryta spridningen.

Även det internationella regelverket har uppdaterats och förbättrats.

Kan viruset nå Finland?

Det finns inga raka flygförbindelser från Finland till Wuhan i Kina, där viruset upptäcktes och över 200 personer smittats.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL är risken för att viruset sprids till Finland mycket liten. Sjukhusen i Finland har god beredskap att vårda och isolera personer som smittats av coronavirus.

Vågar man resa till Kina?

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar inga speciella åtgärder för resenärer eller restriktioner på resande och internationell handel. Det finns inga ändrade reserekommendationer för Kina från utrikesministeriet.

Enligt WHO är det däremot viktigt att man talar om för sjukvården att man varit i området om man blir sjuk efter resan.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd THL, Sveriges Folkhälsomyndighet, Sveriges utrikesdepartement och svenska statsepidemiologen Anders Tegnell.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning