Så odlade jag både kol och kålrot

Kålrot! Odlingslotten gav bättre skörd än tidigare år. Speciellt överraskade kålrotslandet. Bild: Maija Hurme

För en jordbrukare innebär det risktagning, noggrann planering, utbildning och tid att ställa om till kolbindande jordbruksmetoder. Hobbyodlaren kan göra det i ett nafs: det är bara att låta spaden gå i pension.

Jag kör ner spaden i marken, trycker till och vänder en lerig skiva jord. Sen kör jag ner spaden igen, och igen. Så brukar en vår på odlingslotten börja. Trots att jag redan för tio år sedan hörde min...