Så odlade jag både kol och kålrot

Kålrot! Odlingslotten gav bättre skörd än tidigare år. Speciellt överraskade kålrotslandet. Bild: Maija Hurme

För en jordbrukare innebär det risktagning, noggrann planering, utbildning och tid att ställa om till kolbindande jordbruksmetoder. Hobbyodlaren kan göra det i ett nafs: det är bara att låta spaden gå i pension.

Artikeln har tidigare publicerats den 1 december 2019. Jag kör ner spaden i marken, trycker till och vänder en lerig skiva jord. Sen kör jag ner spaden igen, och igen. Så brukar en vår på odli...