Så ockuperade Nazityskland Norge

Den tyska militärparaden uppför paradgatan Karl Johans gate i Oslo i april 1940 markerade början på en ockupation som skulle vara i fem år. I bakgrunden skymtar det kungliga slottet. Bild: Ksf-arkiv

Det är beckmörkt när tyskarnas kryssare Blücher rör sig mot inloppet till Oslo den 9 april 1940. Ombord finns tvåtusen tyska soldater.

Samtidigt närmar sig fler tyska krigsfartyg de andra stora kuststäderna. Adolf Hitler har inlett Operation Weserübung, nazisternas invasion av Norge och Danmark.

Befälet vid det norska kustförsvaret har inte fått någon attackorder från högsta ort. Han står och velar, men så ger han ordern om att sänka kryssaren i Oslofjorden. Med i djupet följer drygt tusen tyskar.

Därmed försinkas trupperna som ska ta huvudstaden Oslo. Kungafamiljen, regeringen och Stortinget flyr med ett extrainsatt tåg norrut till Hamar.

Under natten har regeringen sagt nej till tyskarnas ultimatum om att norrmännen måste samarbeta med de tyska stridskrafterna.

Läget är prekärt. Längs med dagen den 9 april lyckas tyskarna ta de flesta av de viktiga kuststäderna: Bergen och Trondheim. Så kommer det information om att tyska soldater är på väg mot Hamar för att tillfångata kungafamiljen och regeringen.

De flyr till den lilla staden Elverum. De tyska soldaterna motas i grind av en liten norsk styrka i Midtskogen väst om Elverum.

Kung Håkon, utrikesminister Halvdan Koht och tre stortingsledamöter möter tyskarnas sändebud Curt Bräuer i Elverum den 10 april. Tyskarna kräver fortfarande att Norge ska kapitulera. Men de vill också att kungen ska utnämna Vidkun Quisling, ledare för det norska nazipartiet, till statsminister.

Det senare vägrar kungen, och hotar regeringen med sin abdikering om de går med på nazisternas krav. Den här episoden i norsk historia kallas för "Kongens nei" (kungens nej).

Det räcker ännu några månader innan Norge slutligen ger upp. Intensiva strider om den nordnorska kuststaden Narvik pågår under våren. Från och med den 10 juni och fem år framåt är Norge ockuperat. Under den tiden växer en motståndsrörelse fram som bland annat utför sabotageaktioner medan kung och exilregering finns i London.

Bild: Ksf Media

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning