Så mycket sparar du på att köpa dina mediciner i Estland

Från och med januari i år har finländska patienter kunnat lösa ut sina receptbelagda mediciner i Estland, med ett finskt e-recept. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Från och med januari i år har finländska patienter kunnat lösa ut sina receptbelagda mediciner i Estland, med ett finskt e-recept. Trots billigare priser i estniska apotek tror experter i läkemedelsbranschen inte på ett medicinrally över Finska viken.

Det har redan tidigare varit möjligt att köpa receptbelagda mediciner i Estland med finska läkemedelsrecept. Den stora förändringen i år är att de estniska apoteken nu har tillgång till finska e-recept i en nygrundad databas som är gränsöverskridande.

SPT har jämfört priserna på de 50 mest konsumerade receptbelagda medicinerna i Finland och Estland. Analysen visar att en finländsk patient sparar i genomsnitt 50 procent genom att köpa sina mediciner i Estland. Jämförelsen beaktar inte vare sig Folkpensionsanstaltens eller den estniska motsvarigheten Haigekassas avdrag.

– Beslutet har fattats på EU-nivå så vi har varit mentalt förberedda på den här förändringen en längre tid, säger direktör Charlotta Sandler på Apotekarförbundet.

Trots att de estniska priserna på mediciner är rejält billigare än i Finland så tror inte Apotekarförbundet att de nya bestämmelserna kommer att leda till att finländska patienter försöker hamstra mediciner i samband med sina resor till Estland.

– I praktiken fungerar det så att du måste ansöka separat om Folkpensionsanstaltens avdrag efter att du har köpt dina mediciner i Estland. Få finska patienter orkar med sådan byråkrati och föredrar att köpa sina mediciner i Finland, säger Sandler.

Jämförelsen baserar sig på Läkemedelsverkets konsumtionssiffror som publiceras årligen. De 50 mest konsumerade läkemedelssubstanserna valdes ut från databasen. Utifrån läkemedelsklassificeringen (ATC) fick vi fram marknadsnamnen.

Prisjämförelsen gjordes genom att använda Aptotekarförbundets prislista på receptbelagda läkemedel. Det finländska priset är fastslaget av statsrådets förordning om läkemedelstaxa, och alla receptbelagda mediciner har alltså samma pris oavsett på vilket apotek man hämtar ut receptet.

Det estniska priset är hämtat från raviminfo.ee som tillhandahåller uppgifter på de pris som de olika estniska apoteken tar för mediciner.

Det finska priset inkluderar en expeditionsavgift på 2,17 euro. Om ett recept innehåller flera läkemedel som löses ut samtidigt tar apoteket bara expeditionsavgiften en gång.

Köpa billigt och sälja dyrt

Men varför är det så stor prisskillnad egentligen? Enligt Läkemedelsindustrin, som är läkemedelsbranschens intresseorganisation, handlar det om ren och skär marknadsekonomi. I Finland är partipriset på läkemedel inte särdeles högt. Det är Estland som är undantaget.

– I Estland är köpkraften märkbart lägre än i Finland. Därför väljer en del läkemedelsföretag att sälja mediciner till ett billigare partipris till landet, så att estländare ska ha råd att köpa deras medicin, säger Sirpa Rinta, direktör för läkemedelspolitik vid Läkemedelsindustrin.

Läkemedel är en del av EU:s inre marknad. Läkemedelsindustrin försöker därför i allmänhet att hålla partipriset på samma nivå inom EU för att undvika parallellimport.

– Parallellimport har blivit en stor affär inom EU, också när det gäller läkemedel. Det finns företag som köper in stora mängder läkemedel från Portugal, Grekland och de gamla öststaterna och säljer vidare produkterna till länder med högre levnadsstandard.

Tallinn och Pärnu i fokus

De nya finsk-estniska bestämmelserna gynnar tillsvidare endast finländska patienter eftersom estländare inte har motsvarande rätt att köpa receptbelagda mediciner med estniska e-recept i Finland. Enligt Apotekarförbundet kommer estniska patienter att kunna använda sig av estniska e-recept i finska apotek före årsskiftet. En motsvarande överenskommelse med Sverige antas bli verklighet först nästa år, uppger källor som SPT har talat med.

Det estniska apoteket Apotheka i Tallinn är redo att ta emot finska kunder som vill testa sina e-recept i Estland. Bild: SPT/Mikael Sjövall

De mest konsumerade läkemedlen är sådana som man tar en längre tid. Det kan varamedicin för att behandla kroniska sjukdomar såsom högt blodtryck och högt kolesterol eller till exempel preventivmedel.

Man kan också spara en slant genom att köpa preventivmedel i Estland. Ett vanligt p-pillermärke är Yasminelle. I Finland kostar tre månaders användning cirka 40 euro. I Estland är priset cirka 23 euro.

Metformin används för att behandla typ 2-diabetes. I Finland kostar 100 tabletter av Diformin Retard 1 g 15 euro. I Estland får du 120 tabletter av Metforal 1 g för under 12 euro.

Ramipril är ett aktivt ämne som används för att behandla högt blodtryck. 28 tabletter av läkemedlet kostar 5,22 euro i Finland medan man i Estland får samma mängd för 3,10 euro.

Kolesterolmedicin är förvånansvärt billigt i Estland. I Finland kostar 30 tabletter av Lipcut (10 mg) nästan 13 euro. I Estland kan du få ett motsvarande läkemedel för under 2 euro.

Sandler tror att det nya systemet i Estland kommer att gynna dem som pendlar mellan Estland och Finland, men att de nya reglerna inte kommer att leda till något större inkomstbortfall för de finska apoteken. De estniska apotekarna är inne på samma linje.

– Finska e-recept är en ganska ny sak för oss här i Estland så vi har inte hunnit utvärdera effekterna av lagändringen ännu, säger verksamhetsledare Kaidi Vendla på det estniska apotekarförbundet Eesti Apteekrite Liit.

Vendla tror att kommersen med mediciner och finska e-recept kommer att bli livlig främst i Tallinn och Pärnu medan övriga städer i Estland inte kommer att påverkas nämnvärt av de nya reglerna.

– De finska patienterna måste betala hela beloppet på medicinen i de estniska apoteken eftersom vi inte kan följa den finska Folkpensionsanstaltens bestämmelser om avdrag, säger Vendla.

Hon får medhåll av sin kollega på Estlands provisorsförening.

– Jag tror inte att det blir en rusch med finska patienter som uppsöker estniska apotek efter att de nya bestämmelserna trädde i kraft, säger ordförande Karin Alamaa-Ass på Eesti Proviisorite Koda.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning