Så mycket ger stiftelse åt Nya Barnsjukhuset

Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

250 000 euro. Det donerar en finlandssvensk stiftelse för barns sjukhusvård i Helsingfors.

Smärtkliniken på Nya Barnsjukhuset i Helsingfors har fått ett bidrag på 250 000 euro av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

En annan stor donation på cirka 200 000 euro går till Helsingfors universitet för forskning om hur barn använder etnicitet, genus, språk och rasifiering. Man vill undersöka hur barn använder dessa för att inkludera och exkludera andra barn och hur det påverkar deras känsla av ensamhet.

"Vi fick många fina ansökningar där fokus är på barns och ungas psykiska hälsa. Vi är måna om att dels stödja verksamhet som sker nationellt men också lokala initiativ där barns och ungas välmående stöds i deras närmiljö", säger stiftelsens vd Birgitta Forsström i ett pressmeddelande.

Bidragssumman för i år är på över 10 miljoner euro. Det blev grönt ljus för 530 bidrag, och utdelningen är en halv miljon mer än i fjol.

Sammanlagt går 1,9 miljoner euro till småbarnspedagogik i privat regi medan 1,5 miljoner går till eftermiddagsverksamhet. Läger som ordnas för barn får 930 000 euro.

Andra mindre mottagare är bland annat en understödsförening för missbrukarvård på svenska. Den får 100 000 för att ordna verksamhet åt barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa.

"Under pandemin har lärare, annan skolpersonal och andra vuxna blivit mer varse om i vilka hem det finns svårigheter. Vi har nu hittat de här barnen bättre och kunnat stödja dem", säger projektledaren Anette Rönnlund-Nygård i pressmeddelandet.

Rädda Barnen får 120 000 euro för att stärka svenskspråkiga femteklassares kunskap inom nätsäkerhet och digitalt välbefinnande.

En lista på alla bidragsmottagare finns här.

Grundades 1918 enligt affärsmannen Karl Herman Renlunds (1850–1908) testamente.

Stödjer privat småbarnspedagogik, eftermiddagsverksamhet för skolelever, sommarrekreation för barn och övrig verksamhet som stödjer barns och ungas välbefinnande.

Delar årligen ut närmare tio miljoner euro i bidrag.

Har en förmögenhet som är värd drygt 500 miljoner euro (december 2021). I december 2020 var värdet på förmögenheten 430 miljoner euro.

Leds av vd Birgitta Forsström. Styrelseordförande är Mia Holmbäck.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning