Så länge han stod på benen sjöng han – Bellman var en både oberäknelig och outtömlig kraft

Bild:

Ska man försöka förstå Carl Michael Bellman måste det vara mot bakgrunden av hans samtid, 1700-talet. Och här lyckas Carina Burman i den nyligen utkomna biografin alldeles strålande. Stockholm och dess omgivningar, människorna i koja och slott, kärleken, politiken, intrigerna, allt finns med och överallt flyter Bellman upp som en kork.

Ber man en svensk godtyckligt nämna en landsman från 1700-talet är sannolikheten stor att det blir Carl Michael Bellman (1740–1795), poet, sångare, kunglig hovsekreterare och kungafavorit. Inte helt o...