Så länge är du immun efter covidinfektion

Är det onödigt att bära munskydd om man haft corona? Nej, menar Merit Melin, för en immun person skulle kunna vara smittsam – även om det är osannolikt. Bild: Niklas Tallqvist

Fyra eller sex månader? Finland och Sverige anger olika tid för hur länge man är immun efter att ha blivit smittad och sedan frisk. Kunskapen om motståndskraft är fortfarande knapp – men den kommer att avgöra när pandemin tar slut.

Den 18 april testade en 25-årig man i delstaten Nevada i USA positivt för covid-19. Han hade varit lindrigt sjuk i några veckor, med feber, hosta, huvudvärk och diarré.Mannen hade enligt läkarna inga...