Så kan regeringen begränsa din rörelsefrihet – förslag i nio punkter

Statsminister Sanna Marins (SDP) regering är allt annat än enig om vilka begränsningar av rörelsefriheten som kan anses vara absolut nödvändiga. Som det såg ut på onsdagen överväger man att förhindra folk i huvudstadsregionen och Åbo att lämna sina hemkommuner, men undantagen är många och ett beslut saknas. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Om regeringens planer på att begränsa rörelsefriheten blir verklighet skulle man i princip inte få röra sig utanför hemkommunen. Undantagen är ändå otaliga och förslaget är inte heller klart än.

De begränsningar i rörelsefriheten som regeringen överväger att införa regionalt vimlar av undantag för att inte försvåra vardagen ännu mer för över 1,3 miljoner finländare. Avsikten är att minska på de kontakter mellan människor som man inte annars kommer åt.

Regeringen väntas under onsdagen justera de diskussionsunderlag som läckt ut i offentligheten, och därför är det högst oklart vad regeringen kommer att föreslå, om den alls föreslår någonting. Det beror på hur De grönas, Vänsterförbundets och SFP:s riksdagsgrupper förhåller sig till frågan när de möts på onsdagskvällen.

Och även om regeringen ger ett lagförslag, och om det godkänns i riksdagen, är en bärande tanke att lagen inte ska tillämpas automatiskt utan bara om det kan anses vara absolut nödvändigt.

Lagen ska ändå finnas till hands så att man snabbt och genom en förordning kan tillämpa den, men bara i regioner där epidemiläget är kritiskt sett till vårdkapaciteten – i första hand Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Åbo – och bara för en kortare tid, förslagsvis tre veckor åt gången.

Eftersom lagstiftningsprocessen tar sin tid kan begränsningarna i praktiken tidigast införas till påsk.

HBL listar i grova drag hur begränsningarna och de otaliga undantagen skulle utfalla, enligt de preliminära uppgifter som Yle och Helsingin Sanomat har fått tillgång till. Enligt MTV är undantagen så många regeringen planerar att ändra på lagens namn, den ska inte tala om "begränsningar i rörelsefriheten" utan något annat, oklart vad.

Justeringar är alltså att vänta, men i nuläget skulle lagen kunna se ut ungefär så här:

• Det ska bli förbjudet att röra sig fritt utanför sin hemkommun, men undantagen är otaliga. Enligt MTV skulle man få röra sig "var som helst".

• Det ska fortsatt vara tillåtet för alla att vistas utomhus alla tider på dygnet, men då i sällskap av högst två andra personer och med två meters distans. Här var förslaget tidigare att det måste ske på egen gård, men det har man avstått från. Därmed ska man få röra sig inom hela hemkommunen.

• Det ska fortsatt vara tillåtet för alla att röra sig ute för att gå till jobbet, skolan eller studieinrättningen (inklusive studentskrivningar och inträdesprov), till mataffären och Alko, till apoteket, posten, banken, läkaren, hälsovården eller socialvården, och för att uträtta ärenden hos myndigheter. Likaså ska det vara tillåtet att röra sig utomhus för att kunna sköta förtroendeuppdrag och för att göra sin värnplikt.

• Barn födda 2008 och senare ska få leka och umgås fritt med kompisar.

• Kyrkor och religiösa samfund ska omfattas av begränsningarna, möjligen med undantag för själavård.

• Det ska fortsatt vara tillåtet att röra sig utomhus för att ta hand om en närstående, vid dödsfara, dödsfall eller jordfästning, eller för att nyttja sin rätt att träffa sitt barn.

• Det ska också vara tillåtet att röra sig utomhus för underhåll av bostad, fastighet eller fordon som man själv äger, för att tanka bilen och för att rasta sällskapsdjur eller sköta husdjur.

• Det ska vara tillåtet att åka till stugan och att resa utomlands och återvända hem.

• Det ska bli obligatoriskt för alla födda före 2008 att bära munskydd inomhus och i kollektivtrafiken om personer som bor i ett annat hushåll vistas samtidigt i samma lokal eller fordon. Här undantas de som inte kan bära munskydd av medicinska skäl.

Om riksdagen godkänner en lag, ungefär i den här stilen, ska den alltså inte tillämpas förrän man på kort varsel med en förordning beslutar om det.

Och då måste flera kriterier uppfyllas i de kommuner som omfattas av förordningen: Incidensen för smittspridningen måste ligga på en viss nivå, smittspårningen måste fungera på en viss nivå och sjukhusens intensivvårdsplatser måste upptas till en viss nivå. Vilka dessa gränsnivåer skulle vara är inte än känt.

Skulle lagen tillämpas är det polisen som ska övervaka den. Den som bryter mot lagen skulle åläggas att betala en ordningsbot på 40 euro.

Avsikten med lagen är att begränsa och minimera "onödiga" kontakter mellan människor för att den vägen hejda spridningen av coronaviruset. I praktiken vill man komma åt diverse evenemang, privata sammankomster och mindre akut shoppande i diverse specialaffärer.

Oppositionen har sagt att begränsningar i utomhusvistelsen inte är de mest ändamålsenliga om man vill nå det målet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning