Video: Så kan vår arbetstid förlängas

Om det nya avtalet blir tillräckligt täckande på arbetsmarknaden i dag förlängs arbetstiden i de flesta branscher med i snitt tre dagar per år. Men hur har branscherna gjort? Här är en översikt:

30 minuter per vecka

En förlängning av veckoarbetstiden hör till de vanliga modellerna. Då läggs en halvtimme in varje vecka, eller alternativt mer med en lite längre utjämningstid, till exempel 90 minuter per tre veckors arbetsschema. Så gör till exempel de statliga tjänstemännen (73 000 anställda) och kommunanställda (422 000 anställda). Hos statens tjänstemän finns också 6 minuter per dag som en möjlig modell.

Enskilda timmar

Branscher som har mycket skiftarbete eller flexibel arbetstid kan öka arbetstiden med 24 timmar per år genom att lägga in enskilda timmar. Inom kemiindustrin kommer företagen i första hand att förhandla lokalt, men om man inte kommer överens blir lösningen att lägga in enskilda timmar i skiftarbetet. Också på Yle läggs 1,5 timmar extra i varje treveckorsperiod. Branscher som förhandlar lokalt kan ha som alternativ att spela med enskilda timmar i en arbetstidsbank.

Färre "pekkasdagar"

De branscher som har 40 timmars veckor och använder så kallade pekkasdagar – lediga dagar som förkortar årsarbetstiden – har kunnat förlänga den genom att dra bort tre sådana lediga dagar.

Så gör till exempel 2500 anställa inom skogsmaskinbranschen.

Lokala förhandlingar

En stor del av förhandlingsresultaten går ut på att förlängningen av arbetstiden ska förhandlas lokalt, hos varje företag eller arbetsgivare. Då kan personalen och arbetsgivaren bestämma hur arbetstiden förlängs, men i de flesta fall finns också en utväg som träder ikraft om parterna inte kommer överens. En sådan lösning har post- och logistikbranschen (16 500 anställda) och pappersbranschen (13 000). Nödlösningen för de postanställda är förlängd veckoarbetstid med i snitt 30 minuter. De delar av skogsbranschen som förhandlar lokalt har också en nödlösning som går ut på att tre lördagar eller tre "pekkasdagar" kan bli arbetsdagar. Tidningspressen avstår från en av två utjämningsdagar per år, och förhandlar lokalt om resterande 16 timmar.

Arbete på söckenhelg

Hur många som väljer att arbeta på söckenhelger, som Kristi himmelsfärd, trettondag eller långfredag, är ännu oklart eftersom en del branscher bara anger det här som ett alternativ för lokala förhandlingar men inte som förstahandsoption. Ett sådant förhandlingsresultat finns hos järnvägarna, vars alternativ är tre söckenhelger (långfredag, Kristi himmelsfärd och midsommar), eller tre så kallade pekkasdagar. Om inget förhandlingsresultat nås förlängs veckoarbetstiden med 30 minuter.

Ingen förlängning alls?

Transportbranschen AKT hör till dem som inte alls förhandlar om konkurrenskraftsavtalet. En del branscher har förhandlat men inte nått ett resultat, till exempel mejeribranschen.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33