Så kan lärdomarna från coronaåret komma till nytta under klimatdecenniet

Bild: Wilhonen

Själva föreställningen om att politiken inget förmår är en nära släkting till den nyliberala idén om att politiken inget ska förmå. Coronaåret visade att föreställningen är lika falsk som idén är problematisk.

Mänskligheten kommer att besegra coronapandemin.Visst, vi är inte där ännu. Många kommer ännu att insjukna, många kommer ännu att dö, nya mutationer kan gäcka oss. Det är för tidigt att dra ut på stan...