Så här vaccineras det i Norden

Carl-Einar Jørgensen får sina andra dos vaccin av läkaren Puk Laugen på ett äldreboende i Østerbro i Köpenhamn. Bild: Nils Meilvang/Lehtikuva-AFP

Skillnaden mellan hur de nordiska länderna har kommit åt att vaccinera sina medborgare är stor. Ju fler som får sprutan desto snabbare kan samhället börja fungera normalt igen.

Danmark är det land som har kommit längst med att vaccinera sin befolkning. Vaccinet kommer in till en plats, Statens seruminstitut, och distribueras sedan ut till de fem regionerna i landet. Sprutorn...