Så här vaccinerar grannländerna – Estland har snabbare smittspridning och lägre vaccinationstäckning

Vaccinationstäckningen i Finland och Sverige är betydligt högre än i Estland, visar en jämförelse av statistik från ländernas hälsomyndigheter. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har gått om Stockholmsregionen när det gäller incidensen för coronavirusets spridning.

Finland och Sverige valde tidigt att gå skilda vägar i hanteringen av coronaviruspandemin, och smittspridningen var länge betydligt snabbare i Sverige än i Finland.

Nu ligger länderna dock nära varandra om man ser på den så kallade incidensen, det vill säga antalet nya coronavirusfall per 100 000 invånare under en period på 14 dagar.

Den senaste veckorapporten från Folkhälsomyndigheten i Sverige omfattar tidsperioden 23.8–5.9. Incidensen för den tvåveckorsperioden var 134 i Sverige. Söndagen den 5 september rapporterade i sin tur Institutet för hälsa och välfärd att incidensen i Finland var 146.

Folkhälsomyndigheten publicerar regionala smittsiffror endast en gång i veckan och den senaste tvåveckorsperioden som det finns statistik över är just den 23.8–5.9. Under den tidsperioden konstaterades 168 nya smittfall per 100 000 invånare i Stockholmsregionen. I Finland hade till exempel Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt en högre incidens än Stockholmsregionen.

Skillnader i vaccinstatistiken

Under de tre första veckorna i augusti dog i medeltal fem personer per vecka i covid-19 i hela Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har inte publicerat veckorapporter med färskare statistik över antalet dödsfall.

Fram till fredagen hade totalt 14 703 dödsfall med koppling till covid-19 registrerats i Sverige. Den 8 september var motsvarande siffra i Finland 1 039, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till fredagen hade 82 procent av alla som fyllt 16 år i Sverige fått minst en dos coronavirusvaccin. 72 procent av alla som fyllt 16 år hade fått två doser vaccin, enligt Folkhälsomyndigheten.

I Finland anger Institutet för hälsa och välfärd vaccinationstäckningen bland personer som fyllt 12 år, och för hela befolkningen. 83 procent av alla som fyllt 12 år i Finland har fått minst en dos coronavirusvaccin, och 64 procent har fått två vaccindoser.

Klart lägre vaccinationstäckning i Estland

I Estland är incidensen för coronavirusets spridning betydligt högre än i Finland och Sverige, närmare bestämt 405. Det är Estlands hälsomyndighet Terviseamet som ger ut statistik om coronaviruspandemins framfart i Estland.

I Estland är incidensen högst i de södra landskapen Põlvamaa, Võrumaa och Valgamaa. I Põlvamaa är incidensen 1 108, i Võrumaa 935 och i Valgamaa 929, uppger Terviseamet.

I landskapet Harjumaa som ligger i norra Estland är incidensen klart lägre, 338. Estlands huvudstad Tallinn ligger i Harjumaa. Över hälften av alla 146 884 coronavirusfall som konstaterats i Estland har registrerats i Harjumaa som har den största populationen av de estländska landskapen.

Enligt Terviseamet har totalt 1 313 dödsfall med koppling till covid-19 registrerats i Estland.

66 procent av den vuxna befolkningen i Estland har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin, rapporterar Terviseamet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning