Så här tycker HBL-läsarna

Bild: Niklas Tallqvist

Vad kan vi göra åt centrum i Helsingfors och när ska det göras? HBL frågade läsarna och det var många som svarade.

Förstås, Hufvudstadsbladets läsarenkät får en statistiker att skaka på huvudet. Den är inte vetenskaplig och den är inte tillförlitlig. Svaren, tycker vi, är i alla fall riktgivande och visar på ett stort intresse för den egna vardagen och stadsplanering. Åsikterna beaktas även i stadshuset, säger politikerna som HBL intervjuat.

På fredagsförmiddagen hade 66 HBL-läsare tyckt till.

Nästan 28 procent av dem anser att framtiden är i morgon och inte om flera år.

Av de svarande promenerar hälften i Helsingfors centrum varje vardag och två av tre åker kollektivt.

En fjärdedel är av den åsikten att antalet personbilar i Helsingfors centrum är som i vilken som helst storstad. Var fjärde anser att bilarna är för många och en femtedel av de svarande att bilarna inte är något problem.

Intressant enligt oss är att framtiden för många stadsbor är i morgon och inte om säg fem år, vilket också är något som kom fram när HBL gick ut på gatorna för att tala med stadsbor och politiker. Folk vill genast veta hur man kommer enklast runt en byggplats och de vill på förhand ha klar och tydlig information. Beslutsfattarna som HBL talat med säger att de känner till kritiken och gör vad de kan för att bättra informationsgången mellan staden och de boende.

Viktigt är också vad beslutsfattarna gör med den information som stadsborna ger. Det säger de boende men också politiker som HBL talat med.

Den allt överskuggande bakgrunden till planerna om fotgängarcentrum är att Helsingfors enligt stadens färska strategi ska vara bäst i världen. Då ska också planerna och informationen vara bäst.

Bild: Maija Hurme

SÅ FRÅGADE VI: Hur skulle du göra Helsingfors battre för fotgangare

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning