Så här svarade HBL:s läsare

Bild: Niklas Tallqvist

I enkäten som riktade sig till tidningens läsare frågade vi er vad fotgängarcentrum betyder. Nedan är några av de fritt formulerade svaren.

"Ett smidigt centrum. Fotgängare skall kunna gå tryggt utan att behöva vänta. Cyklisterna skall vara på egna filer och också kunna röra sig smidigt utan att behöva vänta. Bilister skall kunna köra till och från centrum men inte igenom."

"Omdirigera trafiken av långtradare som kör från färjorna genom staden."

"Att de som bor söder om Bulevarden skall ha samma rätt att välja transportmedel som alla andra. Man kan inte vänta sig att alla cyklar året om."

"Alldeles tillräckligt bra som det är."

"Bilister verkar köra hur som helst och det är inte bara en eller två gånger man hållit på att bli påkörd på övergångsstället då någon tycker sig kunna köra mot rött ljus, eller helt enkelt gasar då de borde bromsa."

"Det ska vara bättre infrastruktur. Möjlighet till kollektivtrafik kunde göra staden till ett trevligare ställe."

"Det borde finnas flera gågator, till exempel Alexandersgatan mellan Mannerheimvägen och Centralgatan."

"Ett fotgängarcentrum är bra och för att åstadkomma det krävs en centrumtunnel, det är den enda lösningen."

"Det är rätt så bra som det är. Mest får man se upp för cyklister. Om biltrafiken tilläts vara smidigare skulle också fotgängare ha det bättre."

"I dag är centrum med gatuarbeten överallt inte vänligt för fotgängare. Stängslen begränsar möjligheterna att förflytta sig och knappast någon som jobbar på hela området."

"Cyklisterna följer inte trafikreglerna, de är ett växande problem för fotgängare."

"Att man kan röra sig fritt i staden, i parker, på trottoarer och på dess gågator, utan att behöva fundera på att bli påkörd av bilar, lastbilar eller cyklar."

"I centrum på flera ställen ska det vara möjligt att passera krångliga ställen via tunnlar och att det finns gågator."

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning