Så här ska partierna motverka utslagning

Takorganisationen för ungdomsarbete Allians anser att utslagna unga är Finlands största problem. Bild: SPT

Partierna är rörande eniga om att staten måste satsa mer på unga. Här kan du läsa om hur partierna tänker motverka att unga marginaliseras.

Takorganisationen för ungdomsarbete Allians menar att utslagna ungdomar är Finlands största problem. Unga är grunden för att upprätthålla välfärdssamhället i framtiden och Allians fick de politiska partierna att presentera sina lösningar på fredagen.

– Det är brett problem som inte kan lösas med enkla trick. Vi utgår från att lösningen måste vara lika bred som problemet, säger riksdagsledamot Sanna Marin (SDP).

Socialdemokraterna vill bland annat garantera gratis småbarnspedagogik för alla, göra skolan flexiblare för hobbyer och förlänga läroplikten till 18-årsålder.

– Ingen ung ska få lämnas ensam och för det behövs resurser, säger Marin.

SFP vill åtgärda problemen i tidig ålder

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) lyfter fram att det behövs stöd redan för barnfamiljer, eftersom familjebakgrunden har stor inverkan på unga.

– Om föräldrar har problem så måste hela familjen beaktas, också barnen. Men ganska ofta glöms helheten bort, säger Nylander.

Enligt SFP är det viktigt att ta itu med problemen i tidig ålder och de vill också satsa på småbarnspedagogik och föräldraledighet. Nylander säger också att det finns väldigt bra verksamhet för unga, till exempel ungdomsverkstäder, men det behövs mer resurser för dem. Enligt Nylander måste också byråkratin förenklas.

– Vi vill att personer ska kunna få all handledning som behövs på ett och samma ställe.

KD tror på familjer

Kristdemokraternas ungdomsförenings vice ordförande Elsi Ranta säger att familjer är grunden för att ge barnen de färdigheter de behöver i livet och enligt KD behöver familjer mer stöd. De vill också satsa på stöd i skolorna, utbildning och arbete.

– Jobb är det bästa socialskyddet och alla unga borde ha en skräddarsydd väg ut i arbetslivet, säger Ranta.

Enligt Ranta har KD en modell för socialskydd som gör att det alltid lönar sig att ta emot jobb.

– Vi har ett otroligt passiverande system.

Samlingspartiet vill ha minimikrav för elever

Samlingspartiets riksdagsledamot Sari Multala säger att det viktigaste är att försöka ta itu med problemen redan innan de uppstår.

– Vi måste kunna identifiera barn i riskgruppen redan i tidig ålder, säger Multala.

Samlingspartiet vill bland annat förlänga läroplikten i båda ändorna och göra förskolan obligatorisk. På grund av att en stor grupp unga saknar grundläggande skriftliga färdigheter vill Samlingspartiet också införa minimikrav för att komma igenom grundskolan. Multala poängterar också föreningarnas roll.

– Jag är väldigt imponerad av organisationer som hjälper unga med låg tröskel utan att det behövs ett enda myndighetsbeslut.

Blå framtid betonar säkerhet

Blå framtids ungdomsförbunds ordförande Tiina Ahva säger att utslagna unga är ett säkerhetsproblem.

– Samtidigt motverkar också ett säkert samhälle att unga blir utslagna, säger Ahva.

Ahva är inne på samma linje som de andra om att man måste ta itu med problemen i tidig ålder, bland annat genom att erbjuda tillräckligt små grupper i småbarnspedagogiken. Blå framtid vill också ta itu med hårdhandskarna mot mobbning.

– Så länge jag kan minnas har det talats om mobbning, men det finns fortfarande ingen lösning. När vi ser hur mycket problem det orsakar så är det omöjligt att låta det fortsätta.

VF vill ge gratis preventivmedel

Vänsterungas ordförande Hanna-Marilla Zidan säger att problemen ofta hör ihop med familjebakgrunden och att det behövs mer forskning för att förstå vad utslagna unga egentligen beror på. Vänstern vill också satsa på uppföljningen efter fall som gått till barnskyddsmyndigheter samt förlänga läroplikten.

– Alla unga måste garanteras en plats i gymnasiet eller yrkeshögskola för att få de färdigheter de behöver, säger Zidan.

Vänstern vill också att psykvårdstjänster ska finnas till hands inom ett dygn, och de vill erbjuda gratis preventivmedel åt alla under 25 år.

– Socioekonomisk bakgrund ökar risken för aborter och lägger unga i en ojämlik situation, säger Zidan.

De gröna vill satsa mer pengar på utbildning

– Vi talar ofta om utslagna unga utan att se på de strukturer som slår ut unga, säger Maria Ohisalo, De grönas vice ordförande.

Ohisalo vill också ta itu med problemen tidigt. Redan vid rådgivningen borde man utreda om det finns risk för problem i framtiden. Hon kritiserar också regeringen för att ha skurit ner i utbildningen med hård hand, vilket innebär färre vuxna som kan ge stöd åt barnen.

– I vår alternativa budget har vi ökat finansieringen för utbildning och småbarnspedagogik med totalt över en miljard, säger Ohisalo.

Sannfinländarna vill göra utbildning intressantare

– Det här är allas gemensamma sak. Vi behöver hitta en gemensam linje och inte hacka ner på varandras politik, säger Sannfinländarnas riksdagsledamot Mika Niikko.

Enligt Niikko är förlängd läroplikt ändå inte en lösning på problemen. Han vill hellre se intressantare innehåll i utbildningen för att se till att unga inte lämnar sina yrkesstudier.

– Vi måste förstå att det inte passar alla unga män att bara sitta och läsa.

Niikko betonar också vikten av att en ung får stöd av ens en pålitlig vuxen, och säger att föreningar och hobbyer kan erbjuda stöd som kan vara avgörande.

Centern vill ha fler psykologer

Centerungas ordförande Hilkka Kemppi säger att Centerns politik utgår från att ungas problem är en del av helheten och att det behövs personlig handledning.

– Det är otroligt viktigt att unga inte får en permanent stämpel utan alltid får en möjlighet att ta sig vidare, säger Kemppi.

Enligt Kemppi behöver också unga få mer makt. Därför borde redan 16-åringar få rösträtt och möjlighet att starta medborgarinitiativ. Centern vill också ha mer resurser för psykvård och kuratorer.

– Det finns bara en skolpsykolog på tusen elever och det behövs betydligt mer resurser. Alla elever borde ha rätt att tala med en psykolog eller kurator.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning