Så här ser det ut när Nord Stream 2 byggs utanför Lovisa – tre kilometer ny gasledning varje dag

Här blir det tre kilometer ny gasledning varje dag. Bild: Niklas Tallqvist

Den politiska debatten om behovet av mera rysk gas och Nord Stream 2 pågår för fullt inom EU. Samtidigt lägger rörläggningsfartyget Solitaire tre kilometer gasledning per dygn, just nu söder om Lovisa. Arbetet pågår dygnet runt, sju dagar i veckan. HBL har besökt fartyget.

Gasledningsbolaget Nord Stream 2 lägger rör på rutten mellan Ryssland och Tyskland på bred front. Solitaire jobbar inom den finska ekonomiska zonen, medan två andra rörläggningsfartyg lägger andra delar av ledningen utanför den tyska kusten. Solitaire vänder då hon når ryskt vatten, för att fortsätta västerut mot Hangö och Sverige.

Nord Stream 2 är drygt 1 200 kilometer lång och löper från Finska vikens södra kust strax utanför S:t Petersburg till tyska Greifswald.

Projektets helhetsbudget är 9,5 miljarder euro. Då är finansieringskostnaderna inräknade.

Nedläggningen av rör pågår just nu i Finland och Tyskland.

Den nya ledningen ska, om tidtabellen håller, börja transportera gas i slutet av nästa år.

Just nu förser tio transportfartyg rörnedläggningsfartygen med 360 rör per dag.

Tillstånden för rörledningen är klara för alla länder, så när som på Danmark. Där pågår den politiska diskussionen om tillståndsförfarandet då det gäller stora, internationella projekt för infrastruktur. Nord Stream 2 har ansökt om tillstånd för en alternativ rutt som inte går på danskt territorialvatten.

Det är miljöhänsyn som avgör i vilken takt rören nu läggs på havsbotten. Inga rör läggs ner när isarna lagt sig och på riktigt grunda vatten ligger fartyget som lägger ner rör för ankar under arbetets gång.

Tanken är att den drygt 1 200 kilometer långa rörledningen ska vara klar för gastransport i slutet av nästa år. Tidtabellen för rörläggningen har hållit, trots att takten på tre kilometer per dygn inte alltid kan hållas. Hur snabbt det går beror på väder och vind.

– Vi hade ett par krävande, stormiga dagar förra veckan, säger fartygets kapten Kenny Houben.

De olika rördelarna svetsas ihop ombord på Solitaire för att sedan läggas ut via en ramp. Det tar rören över en timme i fritt fall att nå rätt plats på havsbotten. Bild: Niklas Tallqvist

Det är inte bara Solitaire som ska hålla exakt kurs så att rören hamnar exakt rätt på Finska vikens botten. Fartyget förses dagligen med nya rör, just nu från lagret i Kotka, senare från ett lager i Hangö. De fartyg som kommer med rördelar måste kunna gå tillräckligt nära Solitaire för att rören ska kunna flyttas över. Ombord på Solitaire svetsas delarna ihop och fogarna kontrolleras noga innan rören sedan sänks.

Långa perioder ombord

Ombord på rörläggningsfartyget jobbar 420 personer i två 12-timmarsskift dygnet runt. Fartyget erbjuder full service, allt från måltider och hälsovård till gym, bastu och tvättservice. Men så jobbar också fartygets personal långa perioder ombord. Beroende på avtal och arbetsuppgifter varierar passen från fyra veckor ombord och fyra veckor i land till alternering i perioder på åtta veckor.

– Vi har många som kommer från Filippinerna och från Malaysia här, på åtta veckor hinner de hem, säger Houben.

Rörläggningsfartyget Solitaire lägger omkring tre kilometer rör per dag, just nu i Finlands ekonomiska zon precis söder om Lovisa. När fartyget når den ryska gränsen vänder hon västerut. Bild: Niklas Tallqvist

I fartygets tvätteri rullar maskinerna på för fullt. Tvätten hämtas från hytterna och de rena kläderna levereras tillbaka till dem. I matsalen serveras frukost och lunch parallellt och i köket pågår redan förberedelserna för julen. Konturerna av en snögubbe och ett snöslott står klara.

Maten ombord ska passa smakriktningar hos närmare 30 olika nationaliteter så kraven på kockarna är stora. Men gott är det, intygar de som jobbar ombord.

Sätt att leva

Erwin de Vries jobbar på kommandobryggan, bland annat med beräkningar av barlasten. Det gäller att vara noga med hur rören placeras, Solitaire kan som mest ha 22 000 ton rör ombord på en gång så balansen är viktig. de Vries jobbar fem veckor ombord och är sedan fem veckor hemma hos sin familj i Nederländerna.

– Det här är mitt sätt att leva och jag trivs. Jag jobbade så här när jag träffade min nuvarande fru, så hon visste vad hon gav sig in på, säger han.

Han konstaterar att även om han är en frånvarande far fem veckor i stöten så har han förmånen att vara en väldigt närvarande sådan för sina barn de följande fem.

Erwin de Vries säger att arbetet till sjöss är en livsstil som har många goda sidor. Bild: Niklas Tallqvist

Ombord på Solitaire finns gym, storkök, vårdcentral, bibliotek och tvätteri. En del av personalen tillbringar åtta veckor i sträck ombord på fartyget för att sedan vara lediga de åtta följande. Köket ska ha mat för många smakinriktningar. Bild: Niklas Tallqvist

Solitaire och andra rörläggningsfartyg som rederiet Allseas har, opererar globalt. Många ombord har lagt rör i länder som Norge, Brasilien och Mexiko. Rederiets största fartyg, Pioneering Spirit, jobbar just nu med ledningen Turkstream i Svarta havet.

Rören till Nord Stream 2 svetsas ihop ombord på Solitaire och läggs sedan på botten. Nedläggningsbanan från fartyget når 16 meter under vattenytan, sedan faller rörledningen fritt och når sin plats på havsbotten på cirka 1 timme och 20 minuter. Att de lägger sig på den bädd som är förberedd för nedläggningen kontrolleras av obemannade undervattensfarkoster som övervakar arbetet dygnet runt. Utanför Lovisa är vattendjupet cirka 55 meter.

Solitaire rakt söder om Lovisa har inte långt kvar till ryskt territorialvatten. När hon når det läggs kursen västerut. Bild: Niklas Tallqvist

Motstånd inom EU

Nord Stream 2 ägs av statliga ryska Gazprom och genom ledningen ska gas från de ryska gasfälten strömma till Tyskland och Mellaneuropa. När projektet är färdigt fördubblas den nuvarande kapaciteten för gastransport på havsbotten från Ryssland till Tyskland. Ledningens årliga transportkapacitet är 55 miljarder kubikmeter och den innebär en totalinvestering på 9,5 miljarder euro.

Gazprom står som ensam ägare till rörledningsföretaget, men de västeuropeiska energijättarna Shell, Uniper, OMV, Engie och Wintershall är med om att driva projektet och garanterar också omkring hälften av finansieringen. Gazprom är redan stor leverantör av naturgas till flera östeuropeiska stater och förser stora delar av Västeuropa med gas via den existerande naturgasledningen Nord Stream 1.

Sydafrikanen John Brown (t.h.) fungerar som chef för produktionen ombord, medan kapten Kenny Houben håller sitt fartyg på kurs så att rörledningen landar rätt. Bild: NiklasTallqvist

Kapten Kenny Houben har jobbat ombord på flera av Allseas fartyg. Tekniken ombord är avancerad och allt övervakas dygnet runt, berättar han. Bild: Niklas Tallqvist

Inom EU råder oenighet om huruvida unionen ska och kan öka sitt beroende av rysk naturgas, speciellt Polen och de baltiska länderna motsätter sig projektet. Gazproms ställning och framför allt prissättning i Östeuropa har varit föremål för granskning inom unionen. I våras beslöt EU-kommissionen att ställa krav på det ryska bolaget för att göra det möjligt för gasen att flöda fritt i unionens östliga länder. Länderna måste få gas till konkurrenskraftiga priser som inte är högre än marknadspriset i Västeuropa. Gazprom får inte heller utnyttja sin dominerande marknadsställning eller förbjuda att gasen säljs vidare till tredje part. Den ryska gasjätten gick då med på EU:s krav.

Inom EU har också försvarspolitiska argument mot ledningen förts fram.

Nord Stream 2 räknar med ett gasunderskott inom EU på 120 miljarder kubikmeter de följande 20 åren. Bolaget fyller bara en del av det underskottet, påpekar man. Bolaget understryker också att det är frågan om ett rent kommersiellt projekt som fungerar på marknadsekonomiska villkor.

Bild: Niklas Tallqvist

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning