Så här ser drömmarna om det nya Nagu ut

NYA NAGU? Rekreationsområdet och badstranden i Framnäs flankerad av ett friluftsbad, en rutschbana och en gångbro till närliggande Svingrundet. Bild: Pressbild

Esplanader, havsnära boende, fyrhus, en fartygsterminal och ett casino på Framnäs. Det är några av de byggstenar som ska forma den fysiska miljön i Nagu centrum. Det föreslår arkitektkollektivet Uusi kaupunki som består av arkitektbyråerna Jada, Muuan och Studio Puisto.

-Vårt uppdrag har varit att samla in synpunkter och konkreta förslag från Naguborna och sedan presentera långsiktiga arkitektoniska visioner för hur Kyrkbackens centrum, Framnäs och miljön kring Prästgården kunde utvecklas, säger arkitekt Emma Johansson på Studio Puisto.

Arbetet med att förankra visionerna har pågått i Nagu i tre dagars tid i samband med verkstäder där arkitekterna har diskuterat med hundratals Nagubor. Skol- och dagisbarn har också intervjuats. Gräsrotsarbetet föregicks av djupintervjuer som har gjorts av lokala kommunpolitiker och kyrkans representanter.

- Vi har ringt upp eller träffat närmare 30 nyckelpersoner i Nagu som har bidragit med funderingar. Det här underlaget har sedan använts av arkitektbyråerna då de har finslipat sina visioner, säger Olle Elenius som är ordförande för Nagu områdesnämnd.

Förarbetet till visionsarbetet körde igång redan ett år tidigare.

Den östra hamnen med närliggande Framnäs skulle genomgå de största förändringarna. Framnäs kan i framtiden hysa en fartygsterminal, ett friluftsbad och en vinterträdgård med kafé och pensionat invid den anrika ungdomsgården. Bild: Pressbild

- Syftet med det här projektet har varit att underlätta detaljplaneringen och hjälpa staden att identifiera sådana lösningar som kan vidareutveckla den fysiska miljön i Nagu, säger Emma Johansson.

-Vi måste höja Kyrkbackens attraktionskraft för turister och utveckla trivseln. Det är tidvis rätt trångt och grötigt i centrum under högsäsongen, säger planläggningschef Heidi Saaristo-Levin på Pargas stad.

Kiosker och flanörer

Arkitektbyråerna föreslår att den del av Skärgårdsvägen som löper genom Kyrkbacken ska omvandlas till en esplanad med ett gräsbevuxet mittparti som kan hysa kiosker, flanörer och en plats för turistinformation. Nya bostäder skulle enligt visionen byggas i södra hamnen och Skallfogdeudden. Därtill skulle en ny gångväg anläggas längs med stranden från Framnäs via restaurangen L'Escale till torget i södra hamnen. Väståbolands församling äger en stor del av de markområden som berörs av visionen.

Klätterpark. Många lokala skolbarn i Nagu vill se en klätterpark i Framnäs. Bild: Pressbild

- För oss är det viktigt att visionen är jordnära och att Nagu är livskraftigt året om, säger kyrkoherde Juha Kopperoinen på Pargas kyrkliga samfällighet.

Det naturnära rekreationsområdet på Framnäs skulle genomgå stora förändringar. Arkitekterna föreslår att området skulle begåvas med en fartygsterminal, ett friluftsbad med tillhörande casino och en vinterträdgård.

I området kring Prästgården öster om den nuvarande idrottsplanen föreslår Uusi kaupunki en infrastrukturell satsning som öppnar för turism med fokus på välmående, ateljéer för konstnärer och havsnära boende med byggnader som imiterar fyrar eller båthus.

Båthus som bostäder invid Prästgården. Uusi kaupunki vill främja havsnära boende med fokus på välmående. Bild: Pressbild

Pargas stad har betalat 17 000 euro för den arkitektoniska visionen som nu ska granskas av förtroendevalda och stadens tjänstemän i samband med budgetmanglingen denna höst.

Nagu har hört till Pargas stad sedan 2009.

1 420 personer bor i Nagu året om.

Pargas stad hyser över 8 700 stugor.

Över 120 000 turister övernattade i Pargas år 2016.

Pargas hade 42 000 övernattande båtlag i fjol. 9000 av dem övernattade i Nagu gästhamn.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning