Så här röstar vi: I Helsingfors väljs kommande vårdpolitiker, men inte i andra kommuner

Hur hänger kommunalvalet ihop med framtida landskapsval? Det beror på var du bor. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Vårdreformen behandlas nu i riksdagen, och går den igenom innebär det att det här kommunalvalet har olika karaktär i Helsingfors och i resten av landet. Här är det mest grundläggande man behöver veta om att rösta.

Röstar vi nu alls om vården i kommunalvalet?

Ja, åtminstone i Helsingfors. Vårdreformen ligger nu i riksdagen och kan innebära en stor förändring under kommande valperiod. Går vårdreformen igenom blir det ett nytt val nästa år, då man väljer ledamöter till de nya vårdområdena. Det gäller alla andra delar av landet – utom Helsingfors, som blir ett eget vårdområde.

– Det är olika situation för väljarna i Helsingfors och på andra håll i landet. När man i Helsingfors väljer stadsfullmäktige, så är de också det som ska ta hand om vården efter reformen. Men i alla andra kommuner och städer väljer man nu ett fullmäktige, och senare blir det ett landskapsval där man väljer dem som ska ta hand om vården och räddningsväsendet, säger valchef Arto Jääskeläinen vid Justitieministeriet.

Även om Helsingfors blir sitt eget vårdområde kommer specialiserad sjukvård att koordineras av HUS-sammanslutningen.

Det första landskapsvalet ordnas i början av 2022 och dessa regionala fullmäktige inleder sin verksamhet i mars 2022. Social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till vårdområdena i början av 2023 om reformen går igenom.

Men detta gäller alltså inte i Helsingfors, där valet av stadsfullmäktige sker nu. I övriga Nyland får invånarna gå till nya val och välja nya vårdfullmäktige till Västa Nylands vårdlandskap, Östra Nylands vårdlandskap, Mellersta Nylands vårdlandskap och Vanda-Kervo vårdlandskap.

Varför ska man inte rita på valsedeln eller ta en selfie med den?

Även om valfusk inte är något vi lider av i Finland just nu finns det regler som skyddar oss mot det, och som bevarar vår rätt till valhemlighet.

I en valsedel får man bara skriva in en siffra i ringen på pappret – rita inget annat! Om man ritar på valsedeln kasseras den. Det är för att skydda väljare från att någon tvingar en att rösta på ett visst sätt och kontrollerar det efteråt via märkning på valsedeln.

Av samma orsak ska man inte fotografera sin valsedel i valbåset, eller ta en "selfie" där det syns hur man röstat. Håller alla fast vid valhemligheten så skyddar vi varandra från yttre påtryckningar och andra valbrott.

– Det är förbjudet att ta ett foto i valbåset, även om det är klart att valfunktionärerna inte kan gå in där och övervaka, säger Arto Jääskeläinen.

– Om man vill får man berätta muntligt efteråt hur man röstat – men man ska inte ta ett fotobevis, säger han.

Vill du ta en selfie – gör det gärna utanför vallokalen, under vajande flaggor eller då du tar en kopp välförtjänt valkaffe.

Vem blir invald i fullmäktige?

De som blir invalda är de som har största jämförelsetal – inte största antalet röster.

Jämförelsetalet är ett tal som räknas ihop av alla röster som kommit till en lista – oftast till ett parti. En lista kan också bestå av fler partier som ingått ett valförbund. Systemet med jämförelsetal kallas för d'Hondts metod.

Så här funkar jämförelsetalet i en förenklad version:

Om ett parti A har en lista med fem kandidater, så räknar man ihop rösterna för alla på listan. Säg att det totalt är 1 000 röster de fem får ihop. Då får den kandidat som har flest röster i parti A jämförelsetalet 1 000. Den kandidat som fått näst mest röster får 1 000 delat med två, trean får 1 000 delat med tre och den fjärde får 1 000 delat med fyra.

I parti B finns också fem kandidater, och de har fått 1 200 röster tillsammans. Då får den kandidat som fick mest röster på B-listan jämförelsetalet 1 200, tvåan får 600, trean 400 och så vidare.

Den kandidat som fick mest röster i parti B kör alltså förbi den som fick mest röster i parti A, även om kandidaten i parti A fick flest personliga röster (se grafiken).

Det lönar sig att hålla koll på valförbund, där två eller flera partier är på samma lista. Då får också kandidaterna från det andra partiet ett större jämförelsetal – och det kan också vara någon från det andra partiet som blir invald.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning