Så här förhindrar du att kräftpesten sprids

Kräftsäsongen för med sig risken att sprida kräftpest om man inte är försiktig med sin utrustning. Bild: Vidar Sörman/Mostphotos

I dag, den 21 juli, klockan 12 inleds sommarens kräftfiskesäsong och den pågår fram till den sista oktober.

Kräftfiske hör till många finländares sommar. Men risken för att sprida kräftpest är överhängande om man inte är försiktig med sin utrustning.

Vesa Karttunen, verksamhetsledare vid Centralförbundet för fiskerihushållning, berättar hur kräftfiskare kan förhindra att pesten sprids.

– Fångstredskapen ska desinficeras och om redskapen flyttas från ett vattenområde till ett annat så måste man desinficera där emellan, säger Karttunen.

– Kräftorna får inte flyttas levande från ett vattenområde till ett annat och om kräftorna förvaras i sump så ska det göras bara i de vatten man fångat dem i, tillägger Karttunen.

Intensivt övervakat kräftfiske i år

Centralförbundet för fiskerihushållning genomför en fiskeövervakningskampanj i år. Det betyder att fisket och också kräftfisket övervakas mer intensivt än tidigare. Att fiska kräftor innan säsongen börjar är inte tillåtet och ifall man fångar en kräfta under fredningstid måste den omedelbart släppas. Om man tjuvfiskar kan man bli skyldig att ersätta skyddsvärdet på flodkräftan, vilket är 50 euro per kräfta.

För att få fiska kräftor måste man alltid ha tillstånd av vattenägaren och för 18-64 åringar krävs det att fiskevårdsavgiften är betald.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning